Hier volg die nuus

TV Plus (Afrikaans) - - BLAAI NA DIE BLAD -

Die i­ko­nie­se kin­der­reeks Wal­la­ce & Gro­mit (1990nou) het die oor­klan­kings­kuns­te­naar Pe­ter Sal­lis in Ju­nie ge­groet toe hy in die ou­der­dom van 96 oor­le­de is. Hy het sy stem ge­leen aan die hon­de-ei­e­naar Wal­la­ce van­af 1990 tot­dat hy in 2010 af­ge­tree het, en voor­dat Pe­ter in al 295 e­pi­so­des van die B­rit­se sit­kom Last Of The Sum­mer Wi­ne (1973-2010) ver­skyn het. Die se­pie Days Of Our Li­ves (1965nou, sien bl. 27) sal ver­heug wees om te hoor Will Hor­ton (C­hand­ler Mas­sey) gaan op­ge­wek word. Maar hy’s dan dood? Will is in 2015 ver­wurg toe C­hand­ler nie sy kon­trak her­nu het nie, en die ver­vaar­di­gers het be­sef om nie die rol te be­hou nie was ’n sleg­te i­dee. Daar’s nog geen nuus oor hoe Will sal te­rug­keer nie, maar hy het ’n fo­to van ’n Days-kof­fie­be­ker op sy In­sta­gram-so­si­a­le­me­di­a­re­ke­ning (@the­re­al­mas­sey) ge­plaas met die by­skrif “Ek’s te­rug.” SA ky­kers be­hoort hom in 2020 te sien, want ons is drie jaar ag­ter A­me­ri­ka. Sam Es­mail, die s­kep­per van die ril­ler-dra­ma­reeks Mr. Ro­bot (2015-nou), het sy nu­we TV­pro­jek be­kend­ge­maak: Ho­me­co­ming. Dis ge­grond op ’n fik­tie­we pot­gooi oor ge­hei­me re­ge­rings­a­gen­te wat spi­oe­na­sie­werk wil los en net weer ge­wo­ne bur­gers wil wees. Sam sou graag die fliek­ster Ju­lia Ro­berts as sy hoof­spe­ler wou hê, maar hy moet op­skud, want Ju­lia is deel van die golf fliekster­re wat op TV werk. Sy gaan in die ko­me­die­reeks Today Will Be Dif­fe­rent speel, wat ge­ba­seer is op Ma­ria Tem­ple se 2016-ro­man met die­self­de ti­tel. Die uit­saai­da­tun is nog on­be­kend. Ons het nie ge­spot nie toe ons vir jul­le in die tvplus-uit­ga­we van 7 Ju­nie ver­tel het die se­pie­wê­reld is soos ’n stoel­dans­spe­le­tjie. Lin­sey God­frey (Ca­ro­li­ne S­pen­cer in Bold & Beau­ti­ful, 1987-nou; sien bl. 26) het by die reeks be­dank, maar twee we­ke la­ter het sy ’n U- draai ge­maak. Die ak­tri­se het hier­die fo­to op haar In­sta­gram­re­ke­ning (@ohmy­god­frey) ge­plaas – dis sy op die Bold-s­tel. Om­dat die se­pie su­per­ge­heim­sin­nig is oor sy sto­rie­ly­ne sal dit ’n maand wees voor­dat ons weet hoe hul­le Ca­ro­li­ne te­rug­bring, en ef­fens lan­ger tot­dat ons haar weer op die kas­sie in SA sien – ons is so 15 maan­de ag­ter die VSA-uit­sen­dings. Die Ar­chie­stro­kies­ge­ïn­spi­reer­de dra­ma Ri­ver­da­le (2017nou) het sei­soen 1 met erns­ti­ge clif­f­han­gers ge­laat. Sei­soen 2 word glo in De­sem­ber 2017 uit­ge­saai en vol­gens ge­rug­te is daar ’n gro­ter rol vir Sout­hsi­de Ser­pents se mo­tor­fiets­ry­erbaas FP Jo­nes (S­keet Ul­rich). Die uit­voe­ren­de ver­vaar­di­ger, Sarah S­checter, sê: “Ons kon ons nie Ri­ver­da­le son­der hom voor­stel nie. S­keet is ’n ster­ak­teur en ons het net aan die op­per­vlak ge­raak van wie FP is.” Mark Con­su­e­los (Ma­teo San­tos van die se­pie All My Child­ren, 1970-2011) kom in sei­soen 2 by as Hi­ram Lod­ge, van wie net in sei­soen 1 ge­praat is. Bat­man-fans kan meer cha­os in die stad ver­wag wan­neer sei­soen 3 van Got­ham (2014-nou) tot ’n ein­de kom. Die Bat­man-voor­reeks voeg die skurk Har­ley Quinn by, maar die vraag is wie die rol gaan speel wat be­roemd ge­maak is deur Mar­got Rob­bie in 2016 se ak­sie­fliek Sui­ci­de Squad. E­rin Ri­chards, wat Bar­ba­ra Ke­an se­dert e­pi­so­de 1 speel, het ge­skimp ’n groot ver­an­de­ring wag op die ka­rak­ter, en by­ge­voeg: “Dit lyk of Har­ley Quinn van ver­nie­ti­ging hou ter wil­le van ver­nie­ti­ging. En dis won­der­lik. Maar ek voel of Bar­ba­ra ’n plan het. Sy’s meer in­tel­lek tu­eel in haar be­na­de­ring om die on­der­wê­reld oor te neem.” Die ak­sie­reeks Ta­ken (2016nou) het sy uit­voe­ren­de ver­vaar­di­ger ge­kry. G­reg Pla­ge­man, wat die tou­tjies ge­trek het in die ak­sie­reeks Per­son Of In­te­rest (2011-2016), sal die lei­sels oor­neem vir sei­soen 2 wan­neer die ba­se hoop om meer ky­kers in A­me­ri­ka te lok. C­li­ve S­tan­den sal sy rol as CIA-a­gent Bry­an Mills la­ter van­jaar her­vat vir 16 e­pi­so­des van ’n uur elk, meer as sei­soen 1 se tien. Die tronk-dra­me­die Oran­ge Is The New Black (2013-nou) het dalk reeds sy hoog­te­punt be­reik. Sei­soen 4 is ge­loof as “die bes­te nog”, maar sei­soen 5 (al 13 e­pi­so­des was be­skik­baar op 9 Ju­nie) word ge­kri­ti­seer om­dat dit “te sta­dig” is. Die sei­soen dek drie dae in die Lit­chfield-tronk en kri­ti­ci het ge­sê dis “pyn­lik” om daar­na te kyk.

Ri­ver­da­le se S­keet Ul­rich as FP Jo­nes.

Wal­la­ce en sy hond, Gro­mit.

Lin­sey God­frey keer te­rug na Bold.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.