Ons moet praat, ja

Weg! Platteland - - Redakteursbrief -

Toe ons t­wee jaar ge­le­de die eer­ste keer aan Plat­te­land be­gin dink en slyp het, was ons oor ’n he­le paar din­ge on­se­ker – hier het im­mers 130 blaaie braak voor ons ge­lê: Waar be­gin jy? Waar gaan die sto­ries van­daan kom? Gaan die sto­ries dalk bin­ne ’n jaar op­raak? Het ons ge­noeg tyd? Gaan ie­mand da­rem die boek koop? Gaan die kof­fie­ma­sjien hou...

Waar­oor ons wel se­ker was, was dat ons op hier­die 130 blad­sye die beste moont­li­ke joer­na­lis­tiek wou ver­pak, iets waar­mee nie net skry­wers en fo­to­gra­we help nie, maar ook ons ta­lent­vol­le jong ont­werp­hoof, Mo­ni­que Mou­is­sie.

Wat selfs nóg dui­de­li­ker was, was die doel­wit van die tyd­skrif: Om die plat­te­land ’n stem te gee en die beste daar­van vir ons le­sers te wys. Om self din­ge te maak en te prak­seer en te bou. Om goed te plant en die (ge­son­de) vrug van jou ar­beid te ge­niet en be­hoor­lik te be­nut. Om kre­a­ti­wi­teit en en­tre­pre­neur­skap en po­si­tie­we den­ke ’n plek in die son te gee. Kort­om – en dit staan op elk­een van ons voor­blaaie – om sta­di­ger en lek­ker­der te leef. Be­ter te leef.

Daar­om is ons ver­heug oor die stroom brie­we ná Le­on van Eck se ar­ti­kel oor ge­ne­tie­se mo­di­fi­ka­sie in Plat­te­land #6 (sien bl. 8­9), want dit sê vir ons een ding: Jul­le en ons waar­des is die­self­de.

Baie be­we­rings word in dié brie­we ge­maak, on­der meer dat Plat­te­land een­sy­dig is en dr. Van Eck duis­ter mo­tie­we het. Hier­oor wil ons nie te veel te­ë­strib­bel nie, maar vol­staan met die vol­gen­de: Plat­te­land het nié hier stand­punt in­ge­neem nie. Trou­ens, die op­skrif van die ar­ti­kel was ’n vraag. Ons doel was sui­wer om in te lig, en daar­om het ons nie ie­mand met ’n B.p­rim. (Ed.) – of ie­mand wat al vier ar­ti­kels oor die on­der­werp ge­lees en ver­le­de jaar glu­ten­en lak­to­se­in­to­le­ran­sie ont­wik­kel het – ge­vra om die ar­ti­kel te skryf nie. Ons het ie­mand ge­vra wat ’n paar jaar moes werk om die ti­tel dok­tor in ge­ne­ti­ka ag­ter sy naam te skryf. En gaan lees maar: Nê­rens moe­dig dr. Van Eck die ge­bruik van Roundup – een van die groot turks­vye – aan nie. Trou­ens, hy is ’n voor­stan­der van or­ga­nie­se prak­ty­ke. Gaan lees maar.

Baie dan­kie aan elk­een wat die pen op­ge­neem het. Dis be­lang­rik dat ons met me­kaar praat. ’n Een­rig­ting­ge­sprek is nooit goed nie.

Jo­han & Peter

Kas­sels­hoop, S­til­baai

Kal­moes­fon­tein, Mal­mes­bu­ry

Groot­va­ders­bosch, Hei­del­berg

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.