Kies ’n kul­ti­var

Weg! Platteland - - Kweek Avokado’s -

FU­ER­TE

Dit is die top­ver­ko­per­va­ri­ë­teit in Suid-a­fri­ka. Die vrug­te het ’n glad­de groen skil met ro­me­ri­ge lig­groen vleis en word tus­sen Maart en Au­gus­tus ryp. Die bo­me vaar ook goed in koe­ler

stre­ke. (19%*)

PIN­KER­TON

Die bo­me is baie aan­pas­baar en le­wer tus­sen A­pril en Ju­nie ’n be­son­der hoë op­brengs in ’n ver­skei­den­heid

groot­tes. Dit pitte is klein. Dit is Braam van den Hee­ver

se guns­te­ling. (13%)

MALUMA

Die groot voor­deel van hier­die Hass-va­ri­ë­teit is dat

dit baie vroe­ër ryp word (Maart tot Mei). Die pit is ook klei­ner, wat be­te­ken die vrug

het meer vleis. (9%)

HASS

Dié voor­ste uit­voer­va­ri­ë­teit het ’n goeie rak­le­we en is tus­sen A­pril en Au­gus­tus be­skik­baar. Die skil ver­kleur van groen tot per­se­rig-swart wan­neer dit ryp is. Die Lamb Hass-va­ri­ë­teit, wat tus­sen Ju­lie en Sep­tem­ber be­skik­baar is, is baie pro­duk­tief, geu­rig en dra gro­ter vrug­te as die ge­wo­ne Hass. (40%; Lamb Hass 3%)

REED

Dié va­ri­ë­teit is nog in ’n toets­fa­se, maar le­wer lief­li­ke groot, ron­de vrug­te wat van Ok­to­ber tot De­sem­ber

be­skik­baar is.

EDRANOL

Dié baie smaak­li­ke a­vo­ka­do met sy bot­te­ri­ge geel vleis en se­mi-ru­we, me­di­um­dik skil wat mak­lik af­trek, dra vrug­te van Ju­lie tot Sep­tem­ber en is die guns­te­ling van C­li­ve Gar­ret, be­mar­kings­hoof by ZZ2. (0% – ZZ2 ge­bruik dit om nu­we

bo­me te kweek)

RY­AN

Hier­die krui­sing van Mex­i­kaan­se- en Gu­a­te­ma­laan­se­ti­pe a­vo­ka­do’s le­wer tus­sen Ju­nie en No­vem­ber peer­vor­mi­ge vrug­te met ’n leer­ag­ti­ge grow­we groen skil en

groot pit. (11%)

* Die sy­fers in ha­kies dui die per­sen­ta­sie aan wat dit van ZZ2 se to­ta­le a­vo­ka­do-oes uit­maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.