IN ’N NEUTEDO(R)P

Weg! Platteland - - My Dorp -

Hoe ver van die groot­stad af? On­ge­veer 200 km van Bloem­fon­tein en 70 km van Co­les­berg af. ( Co­les­berg is nou die pol­sen­de me­tro­pool half­pad tus­sen Johannesburg en die Kaap. – Reds.) Johannesburg is 650 km van P­hi­lip­po­lis af.

Ge­rie­we Uhm... hier is ’n ko­ö­pe­ra­sie en ’n vul­sta­sie. (En al­bei maak om 17:00 toe.) En dan ’n Food­zo­ne en Pep.

Naas­te hos­pi­ta­le Tromps­burg het ’n splin­ter­nu­we staats­hos­pi­taal ge­kry, maar teen druk­tyd was dié nog nie oop nie. Daar is wel twee goeie pri­va­te hos­pi­ta­le in Bloem­fon­tein: die Me­di­cli­nic en Ro­se­park. Af­tree­oord Daar is geen op­sies op P­hi­lip­po­lis nie, maar baie men­se gaan glo na die Tromps­burg te­huis vir be­jaar­des (70 km). S­ko­le Ho­ër­skool P­hi­lip­po­lis (op die dorp). Die mees­te ou­ers neem hul­le kin­ders Bloem­fon­tein toe waar daar ’n he­le klomp goeie s­ko­le is.

Naas­te Wool­ies Bloem­fon­tein (200 km).

Mu­ni­si­pa­li­teit Ko­pa­nong-mu­ni­si­pa­li­teit, een van drie wat on­der die X­ha­riep-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit val. Ko­pa­nong be­stuur bui­ten P­hi­lip­po­lis ook Ga­riep­dam, S­pring­fon­tein, Bethulie, Ja­gers­fon­tein, Fau­re­smith, E­den­burg, Reddersburg en Tromps­burg, waar die hoof­kan­toor ook is.

Groot ge­doen­tes Die jaar­lik­se Saal­perd­skou word op 7 No­vem­ber ge­hou – dit word ge­re­ken as een van die groot­stes in die land. Die dor­pie is ge­woon­lik lank voor die tyd vol­be­spreek – re­ël jou ver­blyf dus vroeg as jy wil kom kyk.

In­lig­ting p­hi­lip­po­lis.co.za of phi­lip­po­lis­in­fo.co.za Vir meer in­lig­ting oor die dorp – ook oor nog doen­din­ge – bel vir Deon Be­ne­ke by

082 956 9291.

Len­te 2015

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.