GM IS KENNERSKOS

Weg! Platteland - - Vertel ons - Hen­nie Groe­ne­wald, SO­MER­SET-WES

Dit is waar­skyn­lik ’n bie­tjie mosterd ná die maal, maar ek het on­ge­luk­kig eers on­langs Plat­te­land #7 te lees ge­kry met die re­ak­sie op jul­le ar­ti­kel oor GM. Ek skryf om jul­le te be­dank dat jul­le ’n ken­ner van die on­der­werp ge­vra het om die ar­ti­kel te skryf.

Gm-teg­no­lo­gie is on­ge­luk­kig steeds in ’n spi­raal van ne­ga­tie­we op­vat­tings en on­ak­ku­ra­te fei­te vas­ge­vang, en die klomp brie­we in Plat­te­land be­wys dit nog­maals. Die skry­wers maak deur die bank fou­tie­we (selfs ab­sur­de!) af­lei­dings en be­we­rings wat weer die vol­gen­de stel le­sers gaan be­ïn­vloed... Dit is on­ge­luk­kig per de­fi­ni­sie ’n teg­nie­se on­der­werp wat nie on­der die knie ge­kry kan word deur “slegs vier ar­ti­kels te lees” nie.

Vir die­ge­ne wat in die fei­te be­lang stel, gaan dit nog baie ge­sprek­ke verg om al die mis­ver­stan­de uit die weg te ruim. Vir dié met ’n be­gin­sel­be­swaar of eie a­gen­da sal dit na­tuur­lik nooit ge­beur nie en hul­le sal ak­tief aan­hou om on­ak­ku­ra­te in­lig­ting te ver­sprei. By Bi­os­a­fe­ty SA het ons on­langs met ’n i­ni­si­a­tief be­gin om die ge­sprek se fo­kus ’n bie­tjie te ver­skuif na Suid-a­fri­ka se wê­reld­klas re­gu­la­to­rie­se stel­sel wat die no­di­ge kun­dig­heid, ver­skei­den­heid, ver­teen­woor­di­ging, man­daat en p­ligs­be­sef het om ons ver­brui­kers én in­no­veer­ders se be­lan­ge te be­skerm.

As die hui­di­ge kom­mer­si­ë­le GM ge­was­se rê­rig skul­dig was aan al die goed waar­van dit so op­per­vlak­kig be­skul­dig word, sou dit werk­lik al die be­trok­ke­nes, ook wê­reld­wyd, “om die bos kon lei”? Nee!

Dan­kie vir ’n baie in­te­res­san­te tyd­skrif en die on­der­hou­ding van die droom om een­dag weer te­rug te trek plat­te­land toe!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.