Reis rom­mel­vry

Weg! Platteland - - Briewe -

Ont­hou jy nog die sto­rie oor Col­leen Black wat leef vol­gens die Ze­ro Was­te-fi­lo­so­fie – “Re­fu­se, re­du­ce, reu­se, re­cy­cle, rot” – in laas­jaar se So­me­r­uit­ga­we (#9)? Die Ze­ro Was­te Blog­gers Net­work, ’n or­ga­ni­sa­sie son­der wins­oog­merk, het pas ’n e-, mo­bi- en Pdf-boek, Ze­ro Was­ter’s Tra­vel Com­pa­ni­on, be­kend ge­stel wat jou sal help om so min as moont­lik vul­lis te skep wan­neer jy in­ko­pies doen, reis of uit­eet. Hier­die nut­ti­ge ver­wy­sings­gids be­vat ’n lys van ak­ti­wi­tei­te, win­kels en re­stau­ran­te in 32 ste­de wat in­koop op die Ze­ro Was­te-fi­lo­so­fie en jou sal help om jou kool­stof­voet­spoor te ver­klein ter­wyl jy ker­jak­ker. Lees meer en laai dit op die web­werf af teen $9.

ze­ro­was­te­blog­gers­net­work.com >

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.