Groot bo­me vir A­fri­ka!

By T­rees SA se groot­boom­kwe­ke­ry tus­sen Stellenbosch en So­mer­set-wes wag meer as hon­derd ver­skil­len­de boom­spe­sies – die een so on­weer­staan­baar soos die an­der, en par­ty so­waar 15 m hoog!

Weg! Platteland - - Tuindagboek -

‘Ons hou meer as 100 ver­skil­len­de spe­sies bo­me aan,” ver­tel Dag Wil­lems, die ei­e­naar. “En nie net die ge­wil­de spe­sies nie – daar­voor is ek een­vou­dig te lief vir bo­me. Ek kan nou maar een­maal nie ’n mooi boom weer­staan nie.”

Dag het tot in 1999 as streek­be­stuur­der: in­heem­se wou­de by die Wes­kaap­se de­par­te­ment van bos­bou ge­werk en toe die ge­dag­te ge­kry om sy eie boom­on­der­ne­ming te be­gin. In 2004 het hy be­sluit om nét op die kweek, “red­ding” en ver­skui­wing van groot bo­me te fo­kus.

“In daar­die sta­di­um was daar nog nie so ’n pro­fes­si­o­ne­le diens in Suid­a­fri­ka nie. Daar was wel ’n paar co­w­boys wat bo­me ver­skuif het, maar die ma­nier waar­op hul­le dit ge­doen het, het die be­sig­heid ’n sleg­te naam ge­gee. Dit het tyd ge­neem om dié beeld te her­stel.”

In 2003 het Dag kwe­ke­rye in Eu­ro­pa be­soek om i­dees te kry, en ná sy te­rug­keer die eer­ste bo­me in groot sui­ker­sak­ke ge­plant. Hy moes ook in­spring om baie van die boom­skuif­toe­rus­ting self te ont­werp en te laat maak. ’n Bie­tjie meer as 12 jaar la­ter het T­rees SA vyf kwe­ke­rye met on­ge­veer 60 000 groot bo­me in voor­raad.

Die klein­ste bo­me wat jy by T­rees SA kan koop, kom in 250 ℓ­sak­ke. Dit neem vyf sterk mans om sul­ke bo­me met die hand te ver­skuif. Vir die an­der groot­tes

(tot en met die 4 500 ℓ-sak­ke) is spe­si­a­le toe­rus­ting no­dig. “Ons het ’n 95%suk­ses­sy­fer as dit by ver­plan­ting kom – suk­ses be­te­ken nie die ver­plan­te boom moet ’n paar groen bla­re hê nie. Vir my is suk­ses ’n boom met ’n vol­kroon wat on­af­hank­lik kan funk­si­o­neer.”

Dag skryf hul­le suk­ses toe aan die feit dat T­rees SA sy eie toe­rus­ting, hys­kraan­lor­ries, in­stal­la­sie­span en na­sorg­diens het. “Vir ons span lê die be­vre­di­ging in die in­stal­la­sie van die boom. Ie­mand ry nie net hier uit met ’n boom ag­ter­op sy bak­kie en ons sien hom nooit weer nie. Min din­ge is so lek­ker as om te sien hoe ’n groot boom ’n dood­ge­wo­ne tuin in ’n ka­rak­ter­vol­le tuis­te om­skep.”

‘ ’ n Mens stap nie som­mer een- twee- drie deur die T­rees SA se groot­boom­kwe­ke­ry en kies in ’ n jap­trap vir jou ’ n boom nie. Hier is rye en rye en rye ta­maai bo­me, die een so be­son­ders soos die an­der, met ’ n ei­e­soor­ti­ge kroon of blaar of bas.’

Dag Wil­lems word ver­dwerg deur die koors­bo­me in sy S­tel­len­bos­se kwe­ke­ry. BO Dit verg tot vyf mans en spe­si­a­le hys­en an­der toe­rus­ting om groot bo­me soos die­te ver­skuif.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.