Le­sers klap die sweep

Weg! Platteland - - Wenbrief -

E­so­te­rie­se waan­sin?

Het Plat­te­land nou so­waar ve­ran­der van ’n nut­ti­ge, on­der­hou­den­de tyd­skrif oor die plat­te­land­se leef­wy­se in ’n Gaia-ag­ti­ge New Age-pro­pa­gan­da­blad? Met die on­sin oor die mis-in-koei­ho­ring­doe­pa in jul­le ar­ti­kel oor bi­o­di­na­mi­ka (Herfs 2017) het jul­le nou ’n to­taal on­aan­vaar­ba­re vlak van on­we­ten­skap­li­ke wens­den­ke­ry be­reik. (Ter­loops, ’n koei is nie die vrug­baar­ste dier op aar­de nie – ’n vlieg of brom­mer pro­du­seer baie meer klein­tjies.) Bly as­se­blief weg van hier­die soort toor­kuns­te en as­tro­lo­gie.

In­tus­sen bly ons lek­ker hier op die plat­te­land, waar ek in­heem­se bo­me kweek son­der by­ge­loof en bo­se e­ner­gie. Jo­han­nes de Ko­ning, T­SU­MEB, NA­MI­BIË

S­kok­ken­de ar­ti­kel!

Ek het on­langs in die Herfs­uit­ga­we van Plat­te­land ’n kort ar­ti­kel oor An­ge­la Tuck se win­kel, Hel­lo Tuck, op Rie­beek-kas­teel ge­lees. Ek was diep te­leur­ge­steld om te sien die ar­ti­kel fo­kus uit­sluit­lik op die feit dat sy die vrou van Max du P­reez is pleks van op haar werk, win­kel of pro­duk­te.

As kre­a­tie­we men­se kan ons in die 21ste eeu op ons eie be­ne staan. Ons hoef nie met ie­mand ge­troud te wees om iets van ons­self te maak nie. An­ge­la se werk is goed ge­noeg en sy het nie e­ni­ge soort ne­po­tis­me no­dig nie. Ge­or­gi­na Be­rens, KAAPSTAD Die“ar­ti­kel”het glad nie oor me.tuck se win­kel ge­han­del nie, maar was ’n kort brok­kie on­der die op­skrif“ont­moet Kas­teel se men­se”.me.tuck is eer­stens be­kend ge­stel as ’n gra­fie­se­ont­wer­per wat die ei­e­naar is van Hel­lo­tuck in die Kort­straat-ont­wik­ke­ling en daar­na is ge­noem dat sy met Du P­reez ge­troud is. Dit was be­slis nie die“fo­kus”van die“ar­ti­kel”nie. – Reds.

Ho­kaai, Hei­del­berg

Ek het met groot op­ge­won­den­heid die Herfs­uit­ga­we van Plat­te­land ge­koop toe ek sien jul­le skryf oor Hei­del­berg, maar nou is my hart stuk­kend! Hoe is dit moont­lik om ’n ar­ti­kel oor die dorp te doen son­der om die ge­skie­de­nis van die Hei­del­berg­se On­der­wys­kol­le­ge (HOK) in te sluit wat am­per 60 jaar deel was van die dorp voor dit in 1967 sy deu­re moes sluit om plek te maak vir die Weer­mag?

Al­mal van ons wat deel was van die HOK sal Hei­del­berg nooit ver­geet nie, al het Plat­te­land van ons ver­geet. Op 24 Sep­tem­ber 2017 op Er­fe­nis­dag hou die HOK ’n groot re­ü­nie by die Voor­trek­ker­mo­nu­ment... sê nou net

Plat­te­land kan ’n ar­ti­kel daar­oor plaas? Ma­rie­tjie Raath (née Van Wyk), GAUTENG

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.