DIE WETENSKAP VERANDER

Weg! Platteland - - News - Da­vid Par­ry-da­vies, SIMONSTAD en SWELLENDAM

Dan­kie dat jul­le vir ons toe­gang gee tot nu­we ma­nie­re om met ons won­der­li­ke aar­de om te gaan (al is dit eint­lik oer­oud). Die ar­ti­kel oor bi­o­di­na­mie­se boer­de­ry in jul­le Herfs­uit­ga­we (#14) was fas­si­ne­rend. Met die skrik­wek­ken­de vlak­ke van ver­nie­ti­ging wat “in­dus­tri­ë­le boer­de­ry­teg­nie­ke” mee­bring, kan ek maar net die ver­ken­ning van ’n sag­ter be­na­de­ring teen­oor die na­tuur prys. Die om­ge­wings­uit­da­gings van­dag is ’n dui­de­li­ke be­wys daar­van dat ons vol­hou­ba­re ma­nie­re móét vind om te leef en werk (en dit sluit boer­de­ry in).

Ge­luk ook dat jul­le nie toe­gee tot die en­ke­le ge­grief­de le­ser wat die ver­ken­ning van sul­ke “on­we­ten­skap­li­ke” me­to­des ver­oor­deel nie. Ek kan hom dalk daar­op wys dat die hom­mel­by vol­gens die hui­di­ge we­ten­skap­li­ke te­o­rie nie kan vlieg nie – die ge­wig­tot­vlerk­ver­hou­ding maak dit on­moont­lik. Ge­luk­kig kon he­den­daag­se we­ten­skap­li­kes nog nie ’n ma­nier vind om dié be­lang­ri­ke “we­ten­skap­li­ke feit” aan die hom­mel­by oor te dra nie.

Wat voor­heen we­ten­skap­li­ke non­sens was, is nie net van­dag fei­te nie, maar sal vir die meer ge­vor­der­de we­ten­skap­li­kes van mô­re ’n a­mu­san­te dwa­ling wees.

Won­der­li­ke voor­beel­de van die wetenskap wat ont­wik­kel: Die mens wat vlieg ( Wil­bur en Or­vil­le W­rig­ht het die we­ten­skap­li­ke on­moont­lik­heid daar­van te bo­we ge­kom); ’n mens op die maan (die vas­be­ra­den­heid van pres. John F. Ken­ne­dy het ge­se­ë­vier bo die we­ten­skap­li­ke fei­te van daar­die tyd). En tans is die be­vin­din­ge van die “we­ten­skap­li­ke kuns” van “bi­o­na­boot­sing” (die wetenskap wat die na­tuur na­boots) be­sig om we­ten­skaps­prak­tyk te ver­be­ter – en sorg vir groot ver­an­de­rin­ge in die ny­wer­heid, in­ge­ni­eurs­we­se en boer­de­ry.

Hou as­se­blief aan om vir ons op­win­den­de, fas­si­ne­ren­de en op­beu­ren­de in­lig­ting te gee so­dat ons dit kan e­va­lu­eer en ver­tolk vol­gens ons eie wê­reld­sie­ning en (im­mer ont­wik­ke­len­de) ken­nis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.