Lees meer

Weg! Platteland - - Medisinale Plante -

BOE­KE Com­mer­ci­a­li­sing Me­di­ci­nal Plants: A Sout­hern A­fri­can Gui­de deur Nic­ci Die­de­ri­chs (Sun P­ress, 2006) • Her­bal Te­as for He­althy Li­ving deur Mar­ga­ret Ro­berts (Struik Na­tu­re, 2008) • Ja­ne’s De­li­ci­ous Gar­den deur Ja­ne G­rif­fit­hs (Sun­bi­rd SA, 1999) • Me­di­ci­nal Plants of South A­fri­ca deur Ben­e­rik van Wyk, Bosch van Oudts­hoorn en Ni­gel Ge­ric­ke (B­ri­za, 2009) • My Li­fe

and Work with Alf­red Vo­gel deur Jan de V­ries (Main­stre­am Pu­blis­hing, 2005) • Na­tu­re’s P­har­ma­co­peia – A Wor­ld of Me­di­ci­nal Plants

deur Dan C­hof­f­nes (Co­lum­bia U­ni­ver­si­ty P­ress, 2016) • Volks­ge­nees­kuns in SuidA­fri­ka – ’n Uit­ge­brei­de ver­sa­me­ling boe­re

ra­te saam­ge­stel deur die Suid­a­fri­kaan­se A­ka­de­mie vir Wetenskap en Kuns (Pro­te­a­boek­huis, Pretoria, 2000) • The Her­bal A­pot­he­ca­ry: 100 Me­di­ci­nal Herbs and How to Use T­hem deur J.J. Pur­sell ( Tim­ber P­ress, 2015) WEBWERWE nu­men­film.com/blog/ sus­tai­na­ble­herbs plant­z­a­fri­ca.com su­ther­lan­dia.org/

IN­DI­GE­NOUS HE­A­LING PLANTS deur Mar­ga­ret en San­dy Ro­berts

In dié by­ge­werk­te her­uit­ga­we met 15 nu­we inheemse plan­te word die ge­skie­de­nis, me­di­si­na­le en an­der ge­brui­ke én kweek­wen­ke van meer as 140 inheemse plan­te be­spreek. Ter vie­ring van wy­le Mar­ga­ret se 80ste ver­jaar­dag word ’n spe­si­a­le ge­denk­uit­ga­we (R500 elk of R1800 vir een van die 50 ge­nom­mer­de ek­sem­pla­re wat in leer ge­bind is) be­kend ge­stel waar­voor self die sket­se ge­maak het. (Sien ook bl. 76.) R395 B­ri­za b­ri­za.co.za 012 329 3896

WEN 2: SMS Mar­ga­ret

ME­DI­CI­NAL PLANTS OF THE WOR­LD deur Ben-e­rik van Wyk en Mi­cha­el Wink

Met meer as 800 vol­kleur­fo­to’s, 30 nu­we plant­spe­sies en her­sie­ne we­ten­skap­lik ak­ku­ra­te teks van die 350 be­lang­rik­ste me­di­si­na­le plan­te ter wê­reld hoort dié dik har­de­band­boek van 520 blad­sye op die boek­rak van al­mal wat be­lang stel in tra­di­si­o­ne­le ge­nees­mid­dels en ge­sond­heid. Dit be­kyk die her­koms, ak­tie­we be­stand­de­le en me­di­si­na­le ge­brui­ke van die plan­te – en selfs die jong­ste re­gu­la­to­rie­se in­lig­ting. R595 B­ri­za b­ri­za.co.za 012 329 3896

WEN 2: SMS Wor­ld PEOPLE’S PLANTS – A GUI­DE TO USEFUL PLANTS OF SOUT­HERN A­FRI­CA deur Ben-e­rik van Wyk en Ni­gel Ge­ric­ke In die her­sie­ne twee­de har­de­band­uit­ga­we word 700“volks­plan­te” van kul­tu­re­le of kom­mer­si­ë­le be­lang be­spreek wat óf eet­of drink­baar is óf oor me­di­si­na­le of kos­me­tie­se ei­en­skap­pe be­skik óf nut­tig is vir tra­di­si­o­ne­le hand­werk, jag en an­der kul­tu­re­le ge­brui­ke. R425 B­ri­za b­ri­za.co.za 012 329 3896

WEN 2: SMS People

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.