Wits Siy­ak­ha­na I­ni­ti­a­ti­ve

Jo­han­nes­burg, Gau­teng

Weg! Platteland - - Gemeenskapstuine -

’n Ste­wi­ge fon­da­ment

Siy­ak­ha­na is in 2005 deur prof. Mi­cha­el Ru­dolph be­gin as ’n pro­jek van Wits om ge­sond­heid te be­vor­der, voed­sel­se­ker­heid te ver­hoog en om­ge­wings te ver­be­ter. Sta­dig maar se­ker is 1 ha van ’n ver­waar­loos­de park in die oos­te van Jo­han­nes­burg om­skep in ’n flo­re­ren­de vrug­te­en­groen­te­tuin wat voed­sel­se­ker­heid ver­be­ter, in­wo­ners met vaar­dig­he­de toe­rus én ’n na­vor­sings­punt skep vir a­ka­de­mi­ci uit ver­skil­len­de vel­de én wê­reld­de­le.

“Ons het groot suk­ses ge­had om sken­kings in die han­de te kry,” sê Mi­cha­el, “maar uit­ein­de­lik moet el­ke tuin fi­nan­si­eel le­wens­vat­baar wees om­dat af­hank­lik­heid van sken­kers on­ge­sond is. Be­lang­ri­ker nog sorg klein­skaal­se kom­mer­si­ë­le tui­ne vir vol­hou­baar­heid en groter ver­ant­woor­de­lik­heid.”

In ’n po­ging om fi­nan­si­eel on­af­hank­lik te word het hul­le ’n ko­ö­pe­ra­tie­we maat­skap­py ge­stig wat uit se­we tui­niers be­staan. Hul­le moet saam met Mi­cha­el ’n in­kom­ste ge­ne­reer deur el­ke week vars pro­duk­te van on­ge­veer R4 000 te ver­koop en op­lei­dings­kur­sus­se aan te bied.

“Ons leef el­ke dag die kon­sep van Siy­ak­ha­na uit – dit be­te­ken ‘om me­kaar op te bou’, ver­dui­de­lik Mi­cha­el – “maar el­ke tuin het een sterk lei­er no­dig wat die ver­skil­len­de as­pek­te kan be­stuur.”

Tans werk hy daar­aan om die ka­pa­si­teit van sy span uit te bou om se­ker te maak toe­koms­ti­ge be­stuur­ders sal kan voort­bou op die pro­jek se ste­wi­ge fon­da­ment.

“Baie ge­meen­skap­s­tui­ne be­gin goed, maar kan dit nie vol­hou nie. ’n Mens kan nie die har­de werk, ken­nis, kun­dig­heid en be­plan­ning on­der­skat wat dit verg nie. Maar Siy­ak­ha­na is een van die op­win­dend­ste pro­jek­te waar­by ek nog be­trok­ke was. Die be­lo­ning is groot.”

Dié stuk grond was 13 jaar ge­le­de “’n stor­tings­ter­rein” in ’n be­son­der slor­di­ge hoe­kie van ’n o­pen­ba­re park in Jo­han­nes­burg. Nou kom men­se van reg oor die wê­reld om Siy­ak­ha­na se suksesse te be­won­der en daar­uit te leer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.