BANDPRAATJIES

Dís hoe­kom jy jou stan­daard­ban­de moet ver­vang

Weg! Ry & Sleep - - INHOUD -

Het jou 4x4 an­der ve­ring? As jy jou 4x4 vir veld­ry ge­bruik, is die kans goed dat dit het. Hoe­kom? Om­dat die mees­te van ons al be­sef het dat spe­si­a­lis­ve­ring be­ter is vir swaar vrag­te as die stan­daard­ve­ring waar­mee jou 4x4 van die fa­brieks­vloer weg­ge­ry het.

Maar wat van die ban­de? Is hul­le ont­werp vir swaar vrag­te, of moet jou ban­de ook op­ge­gra­deer word vir swaar­der vrag­te? Be­slis!

Na ge­lang van die vrag, moet jou ban­de 10% tot 50% meer lug hê as jy ’n swaar vrag dra. Die mees­te van ons ge­bruik hier­die rig­lyn as ons op va­kan­sie is of lang af­stan­de ry, maar ons ver­geet dit op kor­ter rei­se. Dan is ons ge­neig om te di­ink: “Ag man, dis mos net in die pad af. As ek sta­dig ry, be­hoort al­les in die haak te wees.”

ONT­HOU JY DIE ‘VRA­GIN­DEKS’ Struk­tu­re­le ska­de kan in ’n oog­wink plaas­vind, hoe­wel jy dit nie da­de­lik sal kan sien nie. Dié ska­de aan die band kan jou eg­ter la­ter lang tra­ne laat huil.

Maar daar is selfs ’n gro­ter band­kwes­sie waar­oor nie­mand juis praat nie: die vra­gin­deks!

Jy het dalk al baie de­bat­te ge­hoor oor die ki­lo­me­ters, die greep, of wat­ter band ’n tyd­skrif se uit­klop­toets ge­wen het. Maar nie­mand praat ooit oor die vra­gin­deks nie! En dis vreemd, want dit be­paal die band se sterk­te.

Wat my selfs meer ver­ras, is as ek hoor ie­mand stel voor jy ge­bruik die stan­daard-veel­ter­rein­ban­de (wat oor­spronk­lik in die fa­briek op­ge­sit is, die so­ge­naam­de OEall-ter­rains) op ’n voer­tuig wat swaar vrag gaan dra. Hier is die ding met stan­daard-veel­ter­rein­ban­de: Die mees­te van hul­le vaar maar

so-so op die vra­gin­deks.

Be­stu­deer die sy­wand van die stan­daard­band en kyk wat is die vra­gin­deks. Dis ge­woon­lik iets tus­sen 950 kg tot 1 100 kg per band, wat nie veel be­ter is as dié van ’n pas­sa­siers­band, of stan­daard highway ter­rain- band nie.

Ont­hou stan­daard­ban­de, word om die vol­gen­de re­des deur die (mo­tor­ver­vaar­di­ger) ge­kies:

1 Hul­le moet be­kos­tig­baar (lees: goed­koop) wees. 2 Hul­le moet lig wees (ter wil­le van brand­stof­ver­bruik). 3 Hul­le moet buig­saam wees (vir meer ge­rief). Die re­de hier­voor is een­vou­dig: Die mees­te mo­tor­ver­vaar­di­gers doen hul­le bes om e­ner­syds die kos­te so laag as moont­lik te hou, ter­wyl hul­le an­der­syds so me­de­din­gend as moont­lik wil bly wat brand­stof- ver­bruik en ge­mak be­tref.

Geen ver­vaar­di­ger gaan ’n splin­ter­nu­we dub­bel­ka­juit­bak­kie met swaar ban­de die wê­reld in stuur nie. Dan ver­ge­lyk hul­le sleg met hul­le me­de­din­gers wat ge­rief en brand­stof­ver­bruik be­tref, wat be­te­ken dat mo­tor­joer­na­lis­te waar­skyn­lik baie daar­oor gaan kla!

Die mees­te van hier­die joer­na­lis­te sal eg­ter niks skryf oor die rol wat ban­de speel in ’n voer­tuig se ver­rig­ting, as­ook die voor­de­le van ’n ster­ker band met ’n ho­ër vra­gin­deks nie.

HOE WERK DIT? Maar wat is ’n “hoë vra­gin­deks”, en hoe ver­ge­lyk jy een band met ’n an­der?

Die ant­woord is een­vou­dig? Jy doen jou huis­werk.

S­waar­diens-lig­te­vrag­mo­tor­ban­de (so­ge­noem­de LT-ban­de), het ’n ho­ër vra­gin­deks as lig­te­diensal­ter­na­tie­we. Maar ont­hou net, ver­vaar­di­gers wat hul­le op veel­ter­rein­ban­de toe­spits, sal ’n gro­ter ver­skei­den­heid lig­te­vrag­mo­tor­pro­duk­te en groot­tes hê.

Dit is be­lang­rik om te weet die vra­gin­deks is nie vas­ge­stel vir spe­si­fie­ke band­mo­del­le nie. Die in­deks sal af­hang van die groot­te band wat jy kies. By­voor­beeld, toe ek ban­de vir my Nis­san Patrol ge­soek het, het ek my hart op ’n stel Cooper STT PRO’s ge­sit − daar­om was daar­die deel van my be­sluit reeds ge­neem. Die moei­li­ke deel was om te be­sluit wat­ter band­groot­te en vra­gin­deks ek no­dig het.

Die vra­gin­deks vir die Cooper STT PRO-ban­de wis­sel van 1 216 tot 1 751kg, na ge­lang van wat­ter groot­te jy kies.

Dit geld vir die mees­te band­ver­vaar­di­gers, maar (soos ek reeds ge­noem het) toe­ge­wy­de veel­ter­rein­band-ver­vaar­di­gers bied ’n gro­ter ver­skei­den­heid met ’n ho­ër vra­gin­deks. Weer eens, stan­daard­ban­de sal ’n vra­gin­deks in die om­ge­wing van 950 kg tot 1 100 kg bied.

Ek het op die ou end 285/75/R16’s ge­koop om­dat hier­die ban­de ’n vra­gin­deks van 1 701 kg per band bied – om­trent 55% meer as e­ni­ge stan­daard­band.

Maar hoe­kom is dit be­lang­rik? As vier stan­daard­ban­de al­te­saam 4 400 kg kan han­teer, is dit nie meer as ge­noeg nie? Die bru­to voer­tuig­mas­sa van ’n ti­pie­se dub­bel­ka­juit­bak­kie is im­mers in die om­ge­wing van 3 000 kg ...

DIT GAAN OOR VEI­LIG­HEID Dit is dalk waar as sy­fers die e­nig­ste ding was wat tel. Maar in ’n wê­reld waar ons buf­fers, kap­pies, wenasse, lang­af­stand­brand­stof­tenks en kamp­toe­rus­ting laat in­stal­leer, wil ons reg­tig die gren­se van ons ban­de toets wan­neer ons na af­ge­leë ge­bie­de reis?

As jou ban­de dal­ke die gees gee, sal dit waar­skyn­lik op ’n steil, rots­ag­ti­ge hel­ling wees wan­neer die groot­ste deel van jou voer­tuig se ge­wig op jou voor­wie­le is en jy skerp moet draai. Nie goed nie!

Uit­ein­de­lik is dit jou be­sluit. Maar ’n 4x4-ei­e­naar wat tal­le toe­be­ho­re laat in­stal­leer, sal dom wees as hy nie ook die vra­gin­deks in ge­dag­te hou as ban­de ge­kies word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.