Dus­ter se nu­we be­sem

Hoe maak jy ’n ry­ding wat reeds goed (en ge­wild) is, nóg be­ter? Jy gee vir hom ’n me­neer van ’n rat­kas, na­tuur­lik.

Weg! Ry & Sleep - - SLEEPTOETS - Teks en foto’s Le­on Bo­tha

Re­nault se Dus­ter is nog nie lank in die land nie, maar se­dert sy toe­tre­de tot die mark in 2013 word meer as se­we van hul­le per dag ver­koop. Sy ver­ko­pe staan al ver oor 12 000 en ’n mens sien die Dus­ter o­ral op ons paaie. Sy ge­wild­heid is toe te skryf aan ’n kom­bi­na­sie van re­des: Hy is hoogs be­kos­tig­baar vir ’n nu­we kar, dis ’n kom­pak­te dog ge­rief­li­ke voer­tuig vir ’n klein ge­sin, en dan staan hy ook or­dent­lik sy man wan­neer jy hom voor ’n woon­wa in­span. Die 1,5 ℓ-die­sel­en­jin se 240 Nm wring­krag is meer as ge­noeg om ’n wa te kan sleep wat ver meer weeg as sy tar­ra­ge­wig (dis nou as die wet dit toe­ge­laat het).

Re­nault het nou die reeks van vier uit­ge­brei met sy eer­ste ou­to­ma­tie­se mo­del. Nie net gee dit ko­pers ’n gro­ter keu­se nie; die EDC-ou­to­ma­tie­se rat­kas is in meer as een op­sig die rat­kas van die toe­koms. Boon­op het Re­nault die die­sel­en­jin vir dié mo­del ’n bie­tjie ek­stra oemf ge­gee en die wring­krag tot 250 Nm op­ge­stoot.

In ’n ho­ër rat

Uit ’n sleep­oog­punt het dub­bel­ka­juit­bak­kies en nuts­voer­tuie die mark oor­ge­neem, en as ’n mens sa­ke van nóg na­der be­kyk, het dié voer­tuie oor­we- gend die­sel­en­jins. Die Dus­ter pas mooi in aan die klei­ner nuts­voer­tuig­kant. Drie uit die vyf mo­del­le het ’n die­sel­en­jin en hul­le pry­se ver­skil ook nie dra­ma­ties nie. Die goed­koop­ste die­sel­mo­del kos R280 000, die nu­we ou­to­ma­tie­se mo­del is R20 000 duur­der, en vir nóg R5 000 meer sit jy ag­ter die stuur van die 4x4-mo­del.

Bui­ten die goeie prys én en­jin is die ou­to­ma­tie­se rat­kas ook uit­ste­kend. Die EDC staan vir “ef­fi­ci­ant du­al clutch” – die soort rat­kas wat ver­vaar­di­gers soos Volks­wa­gen ook ge­bruik (hul­le noem dit DSG). Dié dub­bel­kop­pe­laar­rat­kas is be­kend vir naat­lo­se oor­ska­ke­ling son­der om e­ni­ge wring­krag prys te gee – dus puik vir sleep en selfs e­ko­no­mie­ser as ’n hand­rat­mo­del.

Dis aar­dig dat ver­vaar­di­gers oor die al­ge­meen nie al­mal hul­le ge­wig ag­ter dié soort rat­kas gooi nie, want ’n mens sien steeds kon­ven­si­o­ne­le ou­to­ma­tie­se rat­kas­te in nu­we en selfs duur­der voer­tuie. ’n Dub­bel­kop­pe­laar­rat­kas is in we­se nie ’n sui­wer ou­to­ma­tie­se rat­kas nie, maar eer­der ’n ge­ou­to­ma­ti­seer­de hand­rat­kas. Dis ba­sies twee rat­kas­te in een, met die kop­pe­laar­pla­te wat die rat­ver­an­de­rings bin­ne ’n breuk­deel van ’n se­kon­de maak. Die een kop­pe­laar werk op die on­e­we rat­nom­mers (1, 3 en 5), ter­wyl die twee­de een met die res –

tru­rat in­ge­sluit – ska­kel.

Aan die lig­ter kant

Die Dus­ter is nie ’n swaar­ge­wig nie en ook nie be­doel om groot wa­ens te sleep nie. Bui­ten die 4x4-mo­del wat ’n sleep­ver­moë van 1,5 t het, kan die res ’n wa van tot 1,2 t sleep. As ’n mens na die tar­ra­ge­wig kyk, mag die wa se bru­to­voer­tuig­mas­sa (BVM) nie 1 136-1 224 kg oor­skry nie (af­han­gend van die mo­del). In die ge­val van die ou­to­ma­tie­se mo­del is dit 1 224 kg, wat be­te­ken ’n mens kan net uit ’n hand­jie vol ge­wo­ne wa­ens kies – jy kan by­voor­beeld net een van Jur­gens se reeks van se­we pad­wa­ens sleep as jy by die 1,2 t-voor­skrif van Re­nault hou: die S­pri­te S­print, waar­van die BVM vas­ge­stel is op 1 110 kg.

Streng ge­spro­ke sou ’n mens ook die swaar­der S­pri­te S­wing (met ’n BVM van 1 240 kg) kon sleep, want leeg weeg hy 1 016 kg, maar sy BVM is 16 kg meer as die Dus­ter se tar­ra­ge­wig, en die o­wer­he­de laat dit nie toe nie.

Die Kil­ber-S­tar­trek-haak (waar­mee ons toets­mo­tor ook toe­ge­rus is) word i­ro­nies ge­noeg be­perk tot ’n sleep­vrag van 1,5 t, maar die toe­ge­la­te ver­ti­ka­le ge­wig op die bol (die neus­ge­wig van die wa) is op ’n ska­me­le 45 kg vas­ge­maak – van die lig­ste op die mark. Dít be­perk ’n mens, want Re­nault se eie voor­skrif vir die neus­ge­wig is 75 kg. As ’n mens nou weer na die S­print kyk, is daar nie veel van ’n kans dat jy die wa só kan pak dat die neus­ge­wig nié 45 kg oor­skry son­der om die wa se pad­hou­ver­moë in die ge­drang te bring nie.

Die Dus­ter met dié haak is dus meer tuis voor klei­ner woonwaens (soos die te­ar­drop-soort), klei­ner bos­wa­ens en die ve­sel­glas­wa­ens wat S­her­pa Lei­su­re on­der meer bou. Die neus­ge­wig van die S­her­pa Tiny wat ons vir die toets ge­bruik het, is 48 kg (dis met die S­her­pa se nood­wiel ag­ter­in en nie op sy stan­daard­plek in die neus­kas nie). >

Hoe lyk hy bin­ne­langs?

Vir dié klas voer­tuig is die tru­k­a­me­ra met sy groot skerm ’n luuk­se. Die skerm is ’n vol­le 15 cm breed en sit in die mid­del­ste pa­neel, voor die rat­hef­boom. On­ge­luk­kig sit die ka­me­ra­lens nie in die mid­del van die ag­ter­deur nie. Dis bo die nom­mer­plaat van waar dit oor die haak kyk, maar 22 cm regs van die mid­del. Dit be­te­ken die beeld van die haak op die trus­kerm is na links – op die eer­ste der­de­lyn. As jy dus net die skerm ge­bruik om te­rug te stoot tot by die wa, verg dit oe­fe­ning, want dit voel of jy vol­gens die beeld skuins te­rug­stoot.

Baie voer­tuie in dié klas het tru­sen­sors wat a­larm maak so­dra iets in die pad kom waar­teen jy kan te­rug­stoot. By som­mi­ge kan jy nie die a­larm af­sit nie, en by an­der kan jy, maar dit de­ak­ti­veer wan­neer jy dit af- en aan­ska­kel. Die Dus­ter s’n bly af tot jy dit weer self aan­ska­kel.

’n Ver­de­re luuk­se is die skyn­hoek van die hoof­lig­te wat ver­stel kan word. Dit help om die skyn­hoek la­er te stel so­dra ’n mens ge­wig op die haak het, of selfs wan­neer jy pas­sa­siers en ba­ga­sie in die kar het. Die knop sit regs van die be­stuur­der, na­der aan die on­der­kant van die pa­neel. As jy wil sien op wat­ter ver­stel­ling dit is, moet jy bui­te die kar staan, en te oor­deel na hoe moei­lik die knop draai, voel dit na ’n me­ga­nie­se be­sig­heid.

Die hef­boom om die en­jin­kap oop te maak sit nog ’n ent­jie la­er on­der die skyn­hoek­knop. Die kap self lig mak­lik en staan met be­hulp van ’n gas­stut oop.

Die Dus­ter ry lek­ker en hy sleep lek­ker. Hy is geen­sins stam­pe­rig op ’n sleg­te teer­pad nie, want hy is sag ge­veer.

Pie­ter sê:

Die Dus­ter is net­jies bin­ne, maar baie een­vou­dig. Die be­stuur­der se sit­plek­hoog­te kan ver­stel word, maar nie wan­neer jy daar­op sit nie; jy moet uit­klim daar­voor. Die ver­stel­lings is boon­op ef­fens be­perk en ek kon nie my sit 100% kry nie.

Jy moet reg­staan om die rem­me or­dent­lik te trap, ver­al as dit jou eer­ste keer ag­ter die stuur is. Aan­vank­lik trap ’n mens te lig om die Dus­ter tot stil­stand te kry, maar la­ter raak ’n mens dit ge­woond. Die stuur­wiel is klein, am­per soos ’n sport­mo­tor s’n. Ek hou daar­van. Boon­op is die on­der­kant af­ge­plat om meer ruim­te bo jou be­ne te gee. Dis ’n lek­ker dik stuur­wiel so­dat jy ’n ste­wi­ge greep kan kry. Net een ding: Ek sou dit wel na­der aan my lyf ver­kies – met my lang be­ne kan ek nie nóg meer vo­ren­toe sit nie.

On­ge­luk­kig staan die deur se hand­vat­sel uit en is in die pad van die knop­pies waar­mee jy die e­lek­trie­se rui­te be­heer.

As jy na die in­stru­men­te kyk, mis ek nog­al die en­jin se tem­pe­ra­tuur­me­ter. Ek ver­kies om die tem­pe­ra­tuur te kan sien.

Die 250 Nm wring­krag vir die 1,5 ℓ-en­jin is goed en hy trek sterk, al is die wa lig­ter as sy sleep­ver­moë. Die en­jin klink nog­al grof teen­oor dees­dae se stil die­sel­en­jins. Met die wa is sy ge­mak­li­ke sleep­spoed 100110 km/h. Teen 100 km/h staan die toe­re op 2 000 r.p.m. in ses­de, en lig 400 r.p.m. as jy ver­snel tot by 120 km/h.

Die Dus­ter ry lek­ker en hy sleep lek­ker. Hy is geen­sins stam­pe­rig op ’n sleg­te teer­pad nie, want hy is sag ge­veer. Hy sit goed in die draaie en daar is nie spra­ke van bak­rol nie. En na­tuur­lik vat die rat­kas die koek. >

EDC-RAT­KAS

AL DIE KNOP­PIES Die knop­pies op die stuur is vir die spoed­be­heer, en die groot di­gi­ta­le hor­lo­sie op die tru­k­a­me­ras­kerm is meer as han­dig.

TOT DIE PUNT Die stan­daard- ou­to­ma­tie­se Dus­ter kom met net­jie­se ma­te­ri­aal­sit­plek­ke, maar die sleep­stang is nie stan­daard nie.

Pie­ter Crous sleep al sy le­we lank – dís wat hy van die Dus­ter dink.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.