Pie­ter sê

Weg! Ry & Sleep - - SLEEPTOETS - Pie­ter Crous

sleep se­dert die vo­ri­ge eeu. Dís wat hy dink.

Gro­te eenvoud

As ’n mens ’n or­dent­li­ke 4x4-voer­tuig wil koop, is dit nie no­dig om een te soek nie, want die Pa­trol is die ant­woord. Ek is wel nie mal oor die Pa­trol se voor­koms bui­te nie, maar bin­ne is dit ’n an­der sto­rie. Ek ver­kies ’n groot ry­ding en ’n mens is be­derf met al die bin­ne­ruim­te. ’n Mens hoor die V8 se dreu­ning in die ag­ter­grond; dis só ’n mooi klank dat ek die ra­dio af los so­dat ek eer­der na die en­jin kan luis­ter.

Die ou­to­ma­tie­se rat­kas is seep­glad, al is die bak­werk swaar. Selfs met sy groot lyf is dit moei­te­loos om hom te be­stuur. Ek sou eg­ter rat­spa­ne ver­kies – iets wat die Pa­trol nie het nie. Jy kan wel self die rat­te kies, maar die rat­kas het nie ’n Sport-funk­sie nie. Dit is ie­der ge­val nie no­dig nie, want die rat­kas-en-en­j­in­kom­bi­na­sie re­a­geer blit­sig. As jy die pe­trol­pe­daal weg­trap, is daar ’n mil­li­se­kon­de of wat se aar­se­ling, maar daar­na moet jy klou, want

wat nie e­lek­tries uit­swaai nie. Die haak word in T­sjeg­gië ver­vaar­dig en het ’n D-waar­de van 17,2 kN – dit ver­wys na die spe­si­fie­ke vrag­toets op die haak en is ge­lyk­staan­de aan 1 754 kg. Die neus­ge­wig is be­perk tot 140 kg.

’n Deel van die haak steek ver­by die bak­werk, en die bol self is vas aan ’n gans­nek­stang. Dit be­te­ken jy kan nie ’n sak­plaat ge­bruik as jy die bol­hoog­te wil ver­stel nie.

Die re­ke­naar re­gis­treer nie wan­neer jy die wa se lig­te­prop aan die har­nas kop­pel nie. As jy dus ag­ter­uit­stoot, re­ken die sen­sors jy gaan teen die wa vas­stoot. Maar daar is ge­luk­kig ’n knop­pie op die trus­kerm waar­mee jy die a­larm kan af­ska­kel. In hier­die prys­klas sien ’n mens heel­wat re­ke­naar­ge­dre­we in­stru­men­ta­sie. Dit lyk nie of Nis­san hom hier­aan steur nie en hou by die meer kon­ven­si­o­ne­le a­na­loë me­ters. Dit sluit in ’n me­ter­tjie wat die o­lie­druk wys en heel links teen hoe­veel Volt die bat­te­ry laai. Dié me­ter is van 8-18V ge­ka­li­breer, met 10,5-15,5V die nor­ma­le le­sing. In die mid­del van die in­stru­men­te­pa­neel is ’n klein di­gi­ta­le skerm wat lyk of dit uit die ja­re tag­tig da­teer. Die skerm­pie is een­vou­dig, maar wys wat jy moet weet: van die af­stand­me­ters tot die brand­stof­ver­bruik, ’n deur wat oop­staan of die buit­e­tem­pe­ra­tuur.

So­dra die a­na­loë me­ter wys die brand­stof­tenk loop leeg, gaan jy meer as R2 000 moet op­dok by die vul­sta­sie, want die kar het ’n ta­maai tenk van 140 ℓ. Tog is die Pa­trol se brand­stof­ver­bruik met ’n woon­wa nie te ver­lam­mend vir dié klas voer­tuig nie: 22,2 ℓ/100 km (4,5 km/ℓ), wat be­te­ken jy kan daai per­de skop met me­ning in. Dit neem ’n blit­si­ge 8 se­kon­des om van 80-120 km/h te ver­snel, en ver­by­steek kan nie makliker wees nie. Om­dat die en­jin so groot is, soek die rat­kas nie na rat­te ter­wyl jy mo­men­tum hou nie.

Die ve­ring is sag en dit voel of jy oor die pad sweef. Soos ’n mens ver­wag van ’n kar van dié groot­te, het hy taam­li­ke bak­rol, maar nie so dat dit ’n mens pla nie. Jy sit dus ho­ër as baie an­der be­stuur­ders op die pad en jy sien meer wat om jou aan­gaan.

Sy klou­ter­ver­moë teen klip­ran­te ver­baas my, selfs met ’n 1,5 t-wa op die haak. Dis bloot moei­te­loos. Ont­hou, die kom­bi­na­sie is meer as 4 t, en dit sit nie in el­ke 4x4 se broek om so teen die bul­te uit te klim nie. Ook hier voel ’n mens die sag­te ve­ring, want jy skud glad nie rond op die sleg­te pad nie.

... die Pa­trol se brand­stof­ver­bruik met ’n woon­wa is nie te ver­lam­mend vir dié klas voer­tuig nie: 22,2 ℓ/100 km.

NET WAT NO­DIG IS. Die Pa­trol het ’n groot lyf, maar ’n mens sien nie on­no­di­ge af­wer­king nie. Dis eer­der styl­vol en ver­tel heel­wat van wat in dié me­neer van ’n voer­tuig steek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.