Dan­kie, P­hi­lip­stown

Weg! - - Vooraf Briewe -

Die brok­kie oor P­hi­lip­stown in die Sep­tem­ber-uit­ga­we het my laat ver­lang. Ek het in die mid­del ja­re tag­tig twee jaar op dié won­der­li­ke dor­pie in die Noord-Kaap ge­bly.

Toe ek hoor ek word soon­toe ver­plaas, het ek nes dui­sen­de an­der Suid-A­fri­ka­ners nie eens ge­weet waar dit is nie.

My dog­ter het haar skool­loop­baan op P­hi­lip­stown be­gin. Haar maats is ’n jaar voor haar in­ge­skryf en dit het haar nie ge­pas nie; sy het deur die dag weg­ge­loop skool toe en saam met hul­le klas­ge­draf. Die skool­hoof het geen be­swaar ge­had nie en sy is die vol­gen­de jaar amp­te­lik in die skool op­ge­neem.

In die win­ter­maan­de was jag aan die or­de van die dag. Een van die boe­re het el­ke jaar op 31 Mei ’n jag­dag op sy plaas ge­hou. Op die plaas aan­ge­kom, mog nie­mand die mo­tor ver­laat son­der uit­no­di­ging nie. Eers ont­vang die be­stuur­der ’n gla­sie sjer­rie teen die koue en dan word die pro­ses her­haal. Links voor, regs ag­ter en laas­te links ag­ter. Die aand word daar groot ge­ëet en aan ta­fel ge­kui­er.

Daar word ver­tel dat P­hi­lip­stown bo-op ’n on­der­grond­se meer ont­staan het – ek het ge­sien hoe wa­ter uit ’n nu­we boor­gat die lug in­spuit. Die fo­to is maar swak, maar dit wys dat dit soms daar sneeu. Groe­te aan al die men­se van P­hi­lip­stown en baie dan­kie vir jul­le by­drae tot my le­we.

JO­HAN DU TOIT >

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.