KEN JY DIÉ PAD­GE­BOOIE?

WegSleep Kampgids - - VOOR JY IN DIE PAD VAL -

Jy’t in die la­er­skool al ge­leer jy moet stil­hou by ’n rooi lig en ry as dit oor­slaan na groen, maar daar is heel­wat min­der be­ken­de – en soms vreem­de – pad­re­ëls waar­van jy dalk nie weet nie.

KYK WAT SÊ DIE WETBOEK

Wat’s jou nom­mer? Die nom­mer­plaat moet or­dent­lik vas wees aan jou kar, voor én ag­ter. Daar is spe­si­a­le voor­skrif­te vir voer­tuie wat ná Ju­lie 2011 die eer­ste keer ge­re­gis­treer is. Boe­tes ver­skil van streek tot streek, maar jy kan rond­om R500 ver­wag as een van die nom­mer­pla­te skort. As jy son­der e­ni­ge nom­mer­pla­te ry, kan jy net daar in heg­te­nis ge­neem word. (Re­gu­la­sie 35)

Li­sen­sie links voor. Jy moet die li­sen­sie­skyf links on­der op die voor­ruit plak so­dat ’n mens dit mak­lik van bui­te die kar kan lees. Dit geld ook vir jou wa. As jou wa nie ’n “deur­sig­ti­ge voor­ruit” het nie, moet jy die sky­fie links voor op die wa of op die A-raam aan­bring waar dit op­sig­te­lik is. As die sky­fie dan bloot­ge­stel is aan die weer­se­le­men­te, moet dit in ’n weer­dig­te hou­er ge­sit word waar jy steeds die skrif daar­op kan lees. (Re­gu­la­sie 36) Gee te­rug, dis my­ne! Het jy ge­weet jy kan jou li­sen­sie­geld te­rug­eis as jou voer­tuig ge­steel word? Die jaar­lik­se be­drag wat jy be­taal, word in 12 ver­deel en jy kan die oor­bly­wen­de maan­de se geld te­rug­kry. (Re­gu­la­sie 37) Net in die win­kel. ’n Mo­tor­han­de­laar mag nie ’n kar op sy per­seel ver­koop son­der dat dit in sy naam ge­re­gis­treer is as “han­de­laars­voor­raad” nie. (Re­gu­la­sie 53)

Ge­sond­heid! Die o­wer­he­de mag jou ry­be­wys en leer­lin­gry­be­wys on­gel­dig ver­klaar as jy on­der meer aan ’n me­die­se toe­stand ly waar jy flou­tes kry weens by­voor­beeld hoë bloed­druk. (Re­gu­la­sie 101)

Van waar, Ge­ha­si? Wan­neer jy per­ma­nent van a­dres ver­an­der, moet jy die o­wer­he­de as ry­be­wys­hou­er bin­ne twee we­ke daar­van in ken­nis stel. (Re­gu­la­sie 113) Boon­op is dit dees­dae ook ver­plig­tend om be­wys te le­wer van jou a­dres wan­neer jy jou ry­be­wys her­nu – vat dus maar daai mu­ni­si­pa­le re­ke­ning (nie ou­er as drie maan­de nie) saam as jy gaan tou­staan met jou tjek­boek. (Re­gu­la­sie 32A)

Gee pad voor! Die be­stuur­ders van on­der meer ’n brand­weer­wa, red­dings­voer­tuig of am­bu­lans as­ook ’n ver­keers­be­amp­te en po­li­sie­be­amp­te mag die spoed­grens en pad­ver­keers­te­kens oor­tree mits hul­le be­sig is met die uit­voe­ring van hul­le taak en ook die vei­lig­heid van die an­der pad­ge­brui­kers in ag neem. (Ar­ti­kel 58 en 60)

Die ty­de­li­ke en die e­wi­ge. Wan­neer twee ver­keers­te­kens langs me­kaar teen­stry­dig is, moet jy ge­hoor gee aan die in­struk­sie van die ty­de­li­ke te­ken. Dit ge­beur dik­wels by pad­werk. (Re­gu­la­sie 287)

Flik­ker, 1 001, flik­ker, 1 001... ’n Lig wat flik­ker langs die pad – soos die o­ran­je lig om te waar­sku dat daar pad­werk voor is – moet tus­sen een en twee keer per se­kon­de flits. (Re­gu­la­sie 287)

’n Ont­nug­te­ren­de feit. As jy on­der die in­vloed van drank is, mag jy nie in die be­stuur­der­sit­plek van ’n voer­tuig sit ter­wyl die en­jin aan­ge­ska­kel is nie – selfs al staan die kar stil. Jy mag ook nie wei­er dat wets­toe­pas­sers bloed trek óf nee sê vir ’n a­sem­toets nie. (Ar­ti­kel 65)

Geen truuks. Jy mag nie e­ni­ge toe­rus­ting in jou kar hê wat met spoed­me­tings­toe­stel­le in­meng nie.

(Re­gu­la­sie 292)

Hô nou! ’n Goe­de­re­voer­tuig van meer as 9 ton mag nie

80 km/h oor­skry nie – die­self­de geld vir e­ni­ge in­sleep­voer­tuig wat

’n an­der voer­tuig sleep. Bus­se en mi­ni­bus­taxi’s mag nie vin­ni­ger as 100 km/h ry nie. (Re­gu­la­sie 293)

Help da­de­lik. As jy in ’n on­ge­luk be­trok­ke is waar­in ie­mand dood of be­seer is óf e­ni­ge ei­en­dom (in­slui­ten­de die­re) be­ska­dig word, móét jy da­de­lik stil­hou en daar­na die voor­val aan­meld. As ie­mand be­seer is, moet jy hul­le so­ver moont­lik bin­ne jou ver­moë by­staan. (Ar­ti­kel 61)

Pa, kan ek die kar leen? Jy mag nie in

’n kar ry son­der die toe­stem­ming van die ei­e­naar nie, en die ei­e­naar moet die a­dres en li­sen­sie­be­son­der­he­de van die be­stuur­der hê as hy die kar uit­leen. (Ar­ti­kel 31 en Ar­ti­kel 17 van die AARTO-wet)

Moe­nie Ma­cGy­ver speel nie. Moe­nie dat jou buur­man S­wan­nie jou ’n gat in die kop praat oor sy “Pie­sang­skil MK 5”-ap­pa­raat wat mo­tor­die­we laat les op­sê nie. Dis on­wet­tig om jou kar toe te rus met e­nig­iets wat die rem­me kan be­lem­mer, al is dit ook om dief­stal te be­kamp. (Re­gu­la­sie 149) Die­self­de geld vir toe­stel­le wat die stuur­stang ont­kop­pel. (Re­gu­la­sie 200)

Maak lig. Jou kar se lig­te moet heel wees – en in só ’n toe­stand dat dit per­ma­nent aan­ge­ska­kel kan bly. Tus­sen son­on­der en son­op moet jou kar se voor-, ag­ter- en nom­mer­plaat­lig­te aan­ge­ska­kel wees. (Re­gu­la­sie 157) Die kar se lig­te moet ook van só ’n aard wees dat jy ’n mens van ’n ge­mid­del­de hoog­te 150 m ver kan sien. (Re­gu­la­sie 158) Lig op die saak. Die nom­mer­plaat­lig moet werk en só skyn dat jy saans die skrif van 20 m af kan lees. (Re­gu­la­sie 170) K­ni­poog. Wan­neer net een van jou kar se voor­lig­te werk, moet daar­die lig die hoof- én domp­straal kan gooi. (Re­gu­la­sie 159) Die hoof­straal moet ook só sterk wees dat die

be­stuur­der ’n mens voor

in die pad min­stens 100 m ver kan sien. (Re­gu­la­sie 160)

Geen flik­ker. As jou kar ou­er ou­er as 40 jaar is, het hy nie flik­ker­lig­te no­dig nie. (Re­gu­la­sie 193) As jou kar wel flik­ker­lig­te het, moet jy dit in dag­lig min­stens 30 m ver kan sien. Voor­ste flik­ker­lig­te mag wit of geel skyn en die ag­ter­stes geel of rooi. (Re­gu­la­sie 194)

Kan nie sien nie. Jou kar se voor­ruit moet min­stens 70% lig deur­laat en die an­der rui­te min­stens 35%. Ma­te­ri­aal wat jy op die glas aan­bring om by­voor­beeld son­lig uit te hou, mag nie lug­bor­rels, skeu­re of skra­pe hê nie. (Re­gu­la­sie 202)

Is dit ’n rook­skerm? Jou kar mag nie in so ’n ma­te rook uit­laat dat dit ’n be­slom­mer­nis vir an­der pad­ge­brui­kers is of hul­le sig be­lem­mer nie. (Re­gu­la­sie 209)

Ag­ter­uit, ook. As jou kar meer as 570 kg weeg, moet hy vo­ren­toe én ag­ter­toe kan ry. (Re­gu­la­sie 211)

Geen staal. Jou kar mag nie “staal­ban­de” hê nie – nee, jy mag dus nie op die rims ry nie – en mo­tor­fiet­se mag ook nie ver­sool­de ban­de hê nie. (Re­gu­la­sie 212)

Gor­dels aan. As jou sit­plek ’n vei­lig­heids­gor­del het, is jy ver­plig om dit aan te sit. Dis eg­ter nie no­dig as jy in tru­rat ry of par­keer nie. (Re­gu­la­sie 213)

Waar­sku men­se. As jou kar on­klaar raak op die pad of pad­skou­er, moet jy min­stens een waar­sku­wings­te­ken uit­sit. Die te­ken – by­voor­beeld ’n d­rie­hoek – moet ver­der as 45 m van die kar af wees, en die ge­sig daar­van moet na die aan­ko­men­de ver­keer wys. Dié re­gu­la­sie geld nie as jy on­der meer op ’n laai­so­ne staan nie. (Re­gu­la­sie 214)

Hou jou oog op die naald. As jou kar vin­ni­ger as 60 km/h kan ry, moet die o­do­me­ter werk. (Re­gu­la­sie 215) Dís te groot, Me­neer. Jou voer­tuig mag nie bre­ër as 2,5 m of ho­ër as 4,3 m wees nie. (Re­gu­la­sie 223 en 224)

Draai kort. Die draai­ra­di­us mag nie 13,1 m oor­skry nie (draai­sir­kel dus 26,2 m) en die wiel­ba­sis mag nie lan­ger as 8,5 m wees nie. (Re­gu­la­sie 225)

Laai ver­sig­tig. As jy iets by­voor­beeld op jou bak­kie laai, mag deel van die vrag nie op die pad sleep nie, en dit moet ook só ge­pak wees dat dit nie jou sig na voor, die kan­te en ag­ter­toe (dus in die tru­spie­ël­tjie) be­lem­mer nie. As jy iets op jou kar se dak ver­voer, mag dit nie ho­ër as 1,5 keer die hoog­te van jou kar se dak staan nie, maar dit sluit trap­fiet­se bo-op die dak uit. (Re­gu­la­sie 246)

Hou links. Jy moet in die lin­ker­baan van die pad hou ten­sy dit ’n een­rig­ting­pad is. (Re­gu­la­sie 296) Met an­der woor­de jy moe­nie teen 80 km/h in die reg­ter­baan aan­kruie nie, al is dit vir par­ty men­se so lek­ker.

An­der­kant die geel streep. Jy mág be­dags links van die geel streep op die skou­er van die pad ry mits dit is so­dat ie­mand jou kan ver­by­steek en mits jy ook min­stens 150 m voor jou kan sien. Dit geld nie ná son­on­der nie. (Re­gu­la­sie 298)

Pa­s­op waar jy stop. Jy is nie ver­on­der­stel om by ’n uit­gra­wing langs die pad stil te hou waar jy an­der ver­keer kan be­lem­mer nie, of in ’n ton­nel, of na­der as 6 m van waar ’n pad ver­nou, of aan die ver­keer­de kant van die pad ter­wyl jou kar teen die ver­keer wys nie, en ook nie na­der as 9 m aan ’n voet­oor­gang nie. (Re­gu­la­sie 304)

Stap maar ’n ent­jie. Jy mag nie op ’n ver­keers­ei­land par­keer nie, selfs al is die par­keer­plek by Sak­kie se o.9-rug­by­wed­stryd al al­mal be­set. (Re­gu­la­sie 305)

Stop, ek sê. Dis nie nét ver­keers­be­amp­tes wat jou kan be­veel om stil te hou nie. Jy moet ook stop as ’n her­der van on­der meer per­de, ska­pe, var­ke, vol­strui­se of mui­le wys jy moet stil­hou. (Re­gu­la­sie 307)

Bly bin­ne per­ke. Geen deel van jou lyf mag by die kar uit­steek ter­wyl jy ry nie, be­hal­we as jy as be­stuur­der ’n hand­te­ken gee om by­voor­beeld te draai. Jy mag geen mens of dier bo-op die dak van jou kar laai en ry nie – selfs nie daai moei­li­ke aan­ge­trou­de nig­gie van jou nie. (Re­gu­la­sie 308)

Nee sies, man! Jy mag nie ’n kar op sy eie laat staan en lui­er nie en jy mag nie langs die pad “aan­stoot­li­ke ma­te­ri­aal” uit die kar gooi nie. (Re­gu­la­sie 308)

Sit dit af. Wan­neer jy by ’n mo­tor­ha­we stil­hou om jou kar vol te maak, móét jy die en­jin af­ska­kel. (Re­gu­la­sie 308)

Hal­lo, hoe­sê? Dit help nie jy knyp jou foon tus­sen jou ken en skou­er vas ter­wyl jy be­stuur nie. Die wet is baie dui­de­lik: Jy mag nie be­stuur en jou sel­foon in e­ni­ge hand of met e­ni­ge an­der deel van jou lyf vas­hou nie. (Re­gu­la­sie 308A)

Kyk waar jy ry! Daar mag nie ’n skerm, soos dié van ’n DVD-s­pe­ler, bin­ne die sig van die be­stuur­der van ’n kar wees ter­wyl hy of sy be­stuur nie. (Re­gu­la­sie 308B)

Sag­ter! Jou kar mag nie ui­ter­ma­te ge­raas maak nie. Dit geld vir die en­jin, uit­laat­pyp en “Dof­fie se Doef-doef-tref­fers” in jou CD-s­pe­ler. (Re­gu­la­sie 310)

Toet-toet. Jou toe­ter is daar om die men­se rond­om jou te waar­sku van ’n drei­gen­de nood­si­tu­a­sie. Dis nie ’n mor­se­ko­de­ma­sjien of deur­klok­kie nie. Dit laat ook nie die ou ver­damp wat jou vies ge­maak het toe hy voor jou in­ge­druk het nie. (Re­gu­la­sie 310A)

Laat hul­le loop. Wan­neer ’n voer­tuig stil­hou by ’n voet­oor­gang so­dat men­se oor die pad kan stap, mag jy nie daar­die voer­tuig ver­by­steek nie. (Re­gu­la­sie 315) >

Min ge­spin Dit maak nie saak hóé win­tie jou Sen­tra met sy nu­we mags en drop­ped sus­pen­si­on is nie; jy mag nie jou kar se wie­le op die pad laat tol nie, be­hal­we in ’n nood­ge­val. En dit tel be­slis nie as ’n nood­ge­val as dit lyk of Tiny van der Mer­we met die LED’s ag­ter sy C­hi­co se roos­ter jou mei­sie gaan af­vry nie. (Re­gu­la­sie 321)

Sta­dig. As jy ’n an­der kar by­voor­beeld met ’n tou sleep, mag jy nie 30 km/h oor­skry nie. Jy mag nie e­ni­ge voer­tuig met ’n mo­tor­fiets in­sleep nie. (Re­gu­la­sie 330)

Net een ry­er. Mo­tor­fiets­ry­ers mag nie langs me­kaar ry nie, be­hal­we as hul­le me­kaar ver­by­steek. Dit sluit wel ver­keers­be­amp­tes uit. ( Soos Pon­che­rel­lo en Ba­ker in CHiPs des­tyds. – Red.) ’n Mo­tor­fiets­ry­er moet ook min­stens een hand op die hand­vat­sel hou, en al­bei wie­le van die fiets moet die heel­tyd in kon­tak met die teer bly. Ver­geet dus van w­heelie... (Re­gu­la­sie 309)

In die saal. Fiets­ry­ers moet op die saal van hul­le fiets sit met hul­le be­ne weers­kan­te van die fiets­raam. Fiets­ry­ers moet ook ag­ter me­kaar ry, en nie langs me­kaar nie, be­hal­we as hul­le ie­mand ver­by­steek. Jy mag nie ’n ek­stra vrag op jou fiets laai – mens óf dier – as dit jou sig ver­sper nie. Jy moet te al­le tye min­stens een hand op die hand­vat­sel hê, en, weer eens, jy mag nié w­heelie nie. (Re­gu­la­sie 311).

Nét ag­ter. ’n Trap­fiets moet ten min­ste met ag­ter­rem­me toe­ge­rus wees voor jy op ’n o­pen­ba­re pad daar­mee mag ry. (Re­gu­la­sie 152)

Daai won­der­li­ke ding... ’n Kar wat deur don­kies ge­trek word, moet die naam en a­dres van die ei­e­naar daar­op hê. Dié in­lig­ting moet links voor op die don­kie­kar aan­ge­bring word en die let­ters moet min­stens 2,5 cm hoog wees. Bui­te be­bou­de ge­bie­de mag don­kie­kar­re nie na­der as 150 m ag­ter me­kaar ry nie, ten­sy hul­le me­kaar ver­by­steek. (Re­gu­la­sie 314)

Ons hoort nie al­mal daar nie. Jy mag nie met ’n don­kie­kar, trek­ker, fiets of mo­tor­fiets klei­ner as 50 cc op ’n snel­weg ry nie. Soek maar ’n al­ter­na­tie­we roe­te. (Re­gu­la­sie 323)

Voet­gan­gers regs. As ie­mand op ’n pad loop waar daar geen plek vir voet­gan­gers is nie, moet jy aan die reg­ter­kant van die pad, so na as moont­lik aan die skou­er, loop – ja, téén die ver­keer. Voet­gan­gers moet die pad oor­steek by ’n voet­oor­gang of waar die pad kruis – of bin­ne 50 m daar­van­daan. (Re­gu­la­sie 316)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.