Ar­da pu­do re­cu­pe­rar­se

AS (Aragon) - - Sevilla-Barcelona -

Des­pués de arras­trar pro­ble­mas fí­si­cos tras el par­ti­do de Man­ches­ter, el fut­bo­lis­ta tur­co com­ple­tó sin pro­ble­mas la se­sión de ayer y en­tró en la lis­ta de con­vo­ca­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.