Vic­to­ria del New­castle

AS (Aragon) - - Internacional -

El New­castle de Ra­fa Benítez si­gue im­pa­ra­ble. Ven­ció al Car­diff (2-1) y se man­tie­ne co­mo lí­der con tres pun­tos de ven­ta­ja res­pec­to al Brigh­ton, se­gun­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.