El Bar­ce­lo­na, a por el Atlé­ti­co

AS (Aragon) - - Liga Iberdrola - —A. G.

Hoy se dispu­ta el res­to de par­ti­dos de la jor­na­da de la Li­ga Iber­dro­la. El Bar­ce­lo­na quie­re arre­ba­tar­le el pri­mer pues­to al Atlé­ti­co ga­nan­do al Ta­cuen­se. Di­fí­cil vi­si­ta del Va­len­cia al San­ta Teresa ca­na­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.