Za­ga ho­mo­gé­nea

AS (Aragon) - - Leganés-osasuna -

Ga­ri­tano in­sis­te en que su equi­po ne­ce­si­ta me­jo­rar en de­fen­sa. Pa­ra ello, pi­de me­jo­rar el equi­li­brio de una es­cua­dra que ya no muer­de al ri­val en la sa­li­da del ba­lón co­mo an­ta­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.