ca­pa­rrós

AS (Aragon) - - Leganés-osasuna -

Osa­su­na afron­ta su pri­mer par­ti­do con Ca­pa­rrós al man­do. Ha­brá que ver si el tra­ba­jo del téc­ni­co de Utre­ra da sus fru­tos ya en el pri­mer par­ti­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.