Ven­ció el mie­do en Co­pen­ha­gue

AS (Aragon) - - Champions League - — J. C.

El Opor­to em­pe­zó muy es­pe­so y, cuan­do qui­so es­pa­bi­lar con un buen Óliver al man­do, An­dré Sil­va es­tu­vo tor­pe y lue­go se im­pu­so el mie­do a per­der. Am­bos llegan vi­vos a la jor­na­da fi­nal: el Opor­to de­pen­de de sí mis­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.