Los cracks

AS (Las Palmas) - - BARCELONA-ESPANYOL -

del Barcelona de­di­ca­ron el día de ayer a vi­si­tar di­ver­sos hos­pi­ta­les in­fan­ti­les de Barcelona. Los ju­ga­do­res se di­vi­die­ron en nue­ve gru­pos y vi­si­ta­ron otros tan­tos hos­pi­ta­les don­de hi­cie­ron fe­li­ces a los ni­ños, co­mo Mes­si a és­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.