Ma­nuel Re­don­do,

AS (Las Palmas) - - REAL MADRID -

di­rec­tor del Ga­bi­ne­te de la pre­si­den­cia del Ma­drid, re­ci­bió ayer la me­da­lla de bron­ce de la Real Or­den al Mé­ri­to De­por­ti­vo de ma­nos de Miguel Car­de­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.