Li­na­ri

BeautyProf - - FERIAS -

La nue­va fra­gan­cia Cappelli D’Oro (An­gels Hair), crea­da por el per­fu­mis­ta Marc Bux­tion, es una mez­cla fres­ca afru­ta­da de gro­se­lla ne­gra con una no­ta lu­mi­no­sa de co­ra­zón flo­ral, jun­to con no­tas cre­mo­sas y un to­que de ce­dro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.