AGEN­DA

ELLE (Spain) - - IKEA&ELLE -

BAR­CE­LO­NA 080 El 25 de ju­nio tie­nes una ci­ta con la mo­da es­pa­ño­la más van­guar­dis­ta (080bar­ce­lo­na­fas­hion.cat).

AUTOMAT RA­DIO Las ga­fas de Em­po­rio Ar­ma­ni re­co­rre­rán los gran­des fes­ti­va­les jun­to a es­ta ra­dio ‘on­li­ne’ a bor­do de una ca­ra­va­na (ar­ma­ni.com).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.