GUS­TA­VO VI­NA­CUA,

di­rec­tor de Trust-u.

Emprendedores - - staff -

Em­pren­de­dor y di­rec­tor del Cen­tro de In­no­va­ción de BBVA, es­tá trans­for­man­do la fi­nan­cia­ción pa­ra em­pren­der a tra­vés de Trust-u.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.