7. BOHEMIA ITALOAMERICANA

GQ (Spain) - - Estilo -

Vin­cent Ga­llo re­co­ge el tes­ti­go de Scott East­wood co­mo embajador de la cam­pa­ña Meet the New Ge­ne­ra­tion de Per­sol, un ho­me­na­je al cé­le­bre mo­de­lo de ga­fas 649.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.