Roton­des krij­gen on­der­houds­beurt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Al­le roton­des in stad en dis­trict krij­gen een on­der­houds­beurt. De We­ge­n­au­to­ri­teit Su­ri­na­me is vol­gens tech­nisch co­ör­di­na­tor He­man Bad­loe be­zig met de aan­pak van acht roton­des in Paramaribo. Ver­vol­gens zul­len de roton­des in Com­me­wij­ne, Sa­ram­ac­ca en Ma­ro­wij­ne ook een on­der­houds­beurt krij­gen.

De on­der­houds­beurt houdt in dat de roton­des wor­den schoon­ge­was­sen en ge­schil­derd. De kant­op­slui­ting van de roton­des krijgt een zwart/ wit­te kleur. Dit zorgt dat weg­ge­brui­kers al van een af­stand zicht heb­ben dat ze een ro­ton­de na­de­ren. De be­ton op­per­vlak­te van de ro­ton­de krijgt een wijn­ro­de kleur. Ook het mid­den­plein van de ro­ton­de, waar er mee­stal ge­plant wordt voor de ver­fraai­ing, wordt aan­ge­pakt.

Bad­loe zegt dat het de be­doe­ling is dat weg­ge­brui­kers zicht heb­ben op de ge­he­le ro­ton­de. Aan de Ja­ger­nath Lachmon- en de Wil­lem Cam­pag­ne­straat was dat bij­voor­beeld niet het ge­val, om­dat de aan­plant op het mid­den­plein te hoog groei­de.

Het stre­ven is om eind de­ze week de roton­des in de stad af te ron­den om daar­na de dis­tric­ten aan te doen. Ver­der is er ook een aan­vang ge­maakt met het aan­pak­ken van de ze­bra­pa­den op de pri­mai­re we­gen, waar er voor­na­me­lijk scho­len zijn. “Ook het on­der­hou­den van ber­men, v-go­ten en het dich­ten van ga­ten in de weg, is nu in vol­le gang”, zegt Bad­loe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.