PSV mist weer een pe­nal­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV heeft de uit­wed­strijd te­gen FK Rost­ov in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue niet kun­nen win­nen. In Rus­land werd het 2-2 in een bij vla­gen knots­gek du­el. PSV kreeg de ul­tie­me kans op de ze­ge, maar mis­te op­nieuw een pe­nal­ty, dit keer via Da­vy Pröpper. De eer­ste helft was al bi­zar te noe­men, met een vroe­ge voor­sprong voor Rost­ov door de man in vorm Dmi­try Po­loz, die de vijf­mans­de­fen­sie en het de­fen­sie­ve PSV-hart van drie man kin­der­lijk wist af te troe­ven. Het ant­woord van PSV bleef niet lang uit: een van rich­ting ver­an­derd hob­bel­schot van Da­vy Pröpper be­land­de par­does in de goal. Het spel van bei­de ploe­gen was niet goed en ze­ven mi­nu­ten voor rust was het op­nieuw Po­loz die Rost­ov met een lek­ke­re knal op 2-1 zet­te. Op­nieuw re­a­geer­de PSV snel: op slag van rust scoor­de Luuk de Jong uit de kluts al­weer de 2-2.

In de twee­de helft werd de wed­strijd niet min­der bi­zar, voor­al door de ge­mis­te pe­nal­ty van Da­vy Pröpper, die dus ook geen ein­de kon ma­ken aan het penal­ty­syn­droom van PSV. Na on­der meer de mis­sers van Luuk de Jong en An­drés Gu­arda­do werd ook de in­zet van de mid­den­vel­der dus ge­keerd. De ge­mis­te straf­schop van Gu­arda­do kost­te PSV één punt te­gen At­lé­ti­co Ma­drid, de mis­ser van Pröpper twee te­gen Rost­ov. Ui­t­ein­de­lijk bleef het bij een 2-2 ge­lijk­spel, al maak­te PSV nog wel de mees­te aan­spraak op de over­win­ning. Pröpper raak­te de lat en in­val­ler Ste­ven Berg­wijn was ook dicht­bij de win­nen­de, maar zijn in­zet werd ge­keerd. PSV heeft nu één punt uit twee duels in de Cham­pi­ons Le­a­gue­groeps­fa­se. Over­win­te­ring wordt daar­door een heel las­tig ver­haal voor de Eind­ho­ve­na­ren.

Ar­senalBa­sel: 2-0, Lu­dogorets Rza­grad-PSG: 1-3, Be­sik­tasDy­na­mo Ky­iv: 1-1 en Na­po­li-Ben­fi­ca: 4-2, Cel­ticMan­ches­ter Ci­ty: 3-3. (Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.