Rus­land eer­ste fi­na­list

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Rus­land heeft voor de eer­ste keer in zijn ge­schie­de­nis de fi­na­le van het FIFA WKFut­sal-toer­nooi ge­haald. Dins­dag in het Co­li­seo Ivan de Be­dout­sta­di­on werd de Azi­a­ti­sche kam­pi­oen Iran in de eer­ste hal­ve fi­na­le ver­sla­gen met 4-3.

Iran was fa­vo­riet om de­ze wed­strijd te win­nen, na­dat het vijf­vou­dig en ti­tel­ver­de­di­ger Bra­zi­lië in de acht­ste fi­na­le en Pa­ra­gu­ay in de kwart­fi­na­le ver­sloeg. De eer­ste helft be­gon rom­me­lig, maar het was Rus­land dat eerst de voor­sprong nam. Dmi­try Lyskov maak­te gre­tig ge­bruik van de rus­ti­ge op­bouw en spa­tie die hij kreeg. Hij schoot hier­door het le­der ach­ter doel­man Ali­re­za Sa­mi­mi: 1-0. Iran vocht zich te­rug in de wed­strijd en maak­te ge­lijk door een fan­tas­ti­sche vrije trap van Ah­mad Es­maeil­pour. Hij schoot de bal langs de muur in het net en liet doel­man Gust­a­vo kans­loos: 1-1. Rus­land ant­woord­de di­rect te­rug, door een doel­punt van Ser­gey Abram­ov. In de twee­de helft kwam Iran weer langs Rus­land. Ali Has­san Za­deh scoor­de: 2-2. Rus­land nam se­con­des hier­na weer de voor­sprong en Iran kwam weer ach­ter te staan. Het der­de doel­punt van Rus­land kwam van Vla­dislav Shayakhme­tov: 3-2. Iran be­gon in de slot­fa­se ook zijn doel­man naar vo­ren te stu­ren en dit re­sul­teer­de in een man meer in de aan­val.

Iran trok pro­fijt uit de si­tu­a­tie en trok de sco­re voor de der­de keer ge­lijk door een doel­punt van Mah­di Ja­vid. Iran wil­de nog meer, waar­door de doel­man in de aan­val bleef, maar dit werd het land fa­taal. Ivan Chis­h­ka­la schoot van­af zijn ei­gen helft de bal in een leeg doel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.