Ac­teur Angad Be­di: Ami­tabh Bachchan ‘ruikt als de he­mel’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na­dat Pink is uit­ge­ko­men, is Angad Be­di op­ge­val­len als die ene man die er­uit zag als de am­bas­sa­deur van man­ne­lijk chau­vin­in­sme. De voor­ma­li­ge zoon van een cric­ket­spe­ler zegt dat hij nooit bang is ge­weest om een rol te spe­len die hem on­der­schei­din­gen aan­biedt, om­dat hij de woe­de van men­sen naar boven haalt. “Zo­als men kang­a­na

Ra­naut nooit als Ko­nin­ging (2014) zal ver­ge­ten, zal ik al­tijd Ra­j­veer Singh (zijn ka­rak­ter) zijn en ik ben trots daar­op. Geen van ons had ooit ge­dacht dat de film een re­vo­lu­tie zou ont­ke­te­nen als Rang De Basan­ti (2006),” zegt hij. De sa­men­wer­king met Ami­tabh Bachchan was ze­nuw­slo­pend voor hem. Hij ver­telt: “Hoe har­der ik pro­beer­de, hoe slech­ter ik werd. Maar me­neer Bachchan is zo aar­dig dat je ‘ver­liefd’ op hem wordt. Ik hou van zijn kle­ding­stijl, zijn par­fum en schoe­nen. Hij ruikt als de he­mel; dat heb ik hem ge­zegd.”Vond Big B dat vreemd? “Ge­luk­kig niet. Hij heeft me een paar schoe­nen uit zijn per­soon­lij­ke col­lec­tie ca­deau ge­ge­ven. Nu, kan ik zeg­gen dat ik in zijn schoe­nen sta, let­ter­lijk,” zegt Angad en­thou­si­ast. Hij was ge­wend aan een an­der soort film­ster als Be­di’s zoon, maar is dank­baar dat hij geen kind- ster is van Bol­ly­wood.“Ik dank God er­voor dat ik geen po­pu­lai­re Bo­ly­wood kind- ster ben en ook geen cric­ket­spe­ler ben ge­wor­den. Ik voel me ge­ze­gend om te wer­ken zon­der de druk om te le­ven,” voegt hij er aan toe. “Me­neer Bachchan heeft me heel vrien­de­lijk ge­zegd dat de we­reld Bishan Singh Be­di als Angad’s va­der zal ken­nen en niet an­ders­om.”Angad gaat ver­der: “Ik streef er­naar om een Mr Bachchan’s zoon in een film te spe­len. Het gaat heel goed zijn als het een film als Sar­kaar is.” (deel 3 zit in de plan­ning). Z’n vol­gen­de, Gau­ri Shin­de’s Dear Zin­da­gi, met Shah Rukh Khan en Alia Bhatt, komt in no­vem­ber uit.

(Mid­day/fo­to: ma­ti­neestars.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.