Deut­sche Bank wil geen staats­steun

Times of Suriname - - ECONOMIE -

FRANKFÜRT - Deut­sche Bank wil geen steun van de Duit­se over­heid, laat di­rec­teur Jo­hn Cry­an gis­te­ren we­ten. Hij re­a­geert hier­mee op be­richt­ge­ving van eer­der de­ze week.

Cry­an be­na­drukt in een in­ter­view met de Duit­se krant Bild dat hij in een ge­sprek met Mer­kel niet om fi­nan­ci­ë­le steun heeft ge­vraagd. Een ver­zoek om staats­steun is uit­ge­slo­ten, zegt de top­man.

Het Duit­se tijd­schrift Fo­cus be­richt­te het af­ge­lo­pen week­end over een ge­sprek tus­sen bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel en de top­man van Deut­sche Bank. Mer­kel zou in dat ge­sprek heb­ben aan­ge­ge­ven dat ze even­tu­e­le staats­steun uit­sluit.

Na de be­richt­ge­ving van Fo­cus, be­reik­te het aan­deel van Deut­sche Bank de laag­ste koers uit de his­to­rie van het con­cern.

De koers ging gis­ter­mid­dag weer om­hoog, na­dat de bank liet we­ten dat het Ab­bey Li­fe As­su­ran­ce ver­koopt om de kas­po­si­tie te ver­ster­ken. Far­ma­ceut Phoe­nix Group be­taalt 1,1 mil­jard eu­ro voor de Brit­se ver­ze­ke­rings­tak van Deut­sche Bank.

Gis­ter­mid­dag meld­de de Duit­se krant Die Zeit dat de Duit­se over­heid juist wel werkt aan een plan om Deut­sche Bank te hel­pen. Het steun­plan zou in wer­king moe­ten tre­den als de bank haar fi­nan­ci­ën niet zelf op or­de weet te krij­gen. Het is niet dui­de­lijk op wel­ke bron­nen de krant zich ba­seert. Deut­sche Bank heeft de laat­ste tijd te lij­den on­der een sterk da­len­de beurs­waar­de, on­der an­de­re door een drei­gen­de boe­te van 14 mil­jard dol­lar in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Die boe­te hangt sa­men met mis­stan­den bij de ver­koop van hy­po­the­ken in de aan­loop naar de fi­nan­ci­ë­le cri­sis.

(NU.nl/fo­to: usa­to­day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.