Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1829 - Lon­dens ge­or­ga­ni­seer­de po­li­tie­korps gaat aan de slag, dat wordt la­ter be­kend als Scot­land Yard.

1990 - De We­reld­top voor kin­de­ren van de Ver­e­nig­de Na­ties wordt in New York door ko­ning Bou­de­wijn ge­o­pend in het bij­zijn van staats­hoof­den uit de he­le we­reld.

1939 - Po­len wordt ver­deeld tus­sen na­zi-Duits­land en de Sov­jet-Unie. 1944 - Sov­jet-troe­pen trek­ken Joego­sla­vië bin­nen.

1988 - Lan­ce­ring van de Spa­ce­shutt­le Dis­co­ve­ry (STS-26), de eer­ste Spa­ce­shuttle­vlucht sinds de ramp met de Chal­len­ger (28 ja­nu­a­ri 1986).

2004 - Me­tin­gen ge­ven aan dat de pla­ne­to­ï­de 4179 Touta­tis op re­la­tief kor­te af­stand (min­der dan 4 maan­af­stan­den) de aar­de zal pas­se­ren. Ro­ger Bart (Nor­walk, 29 sep­tem­ber 1962) is een Ame­ri­kaans ac­teur. Hij won in 1999 de To­ny Award voor bes­te ac­teur voor zijn rol als Snoopy in de mu­si­cal You’re a Good Man, Char­lie Brown. Sa­men met de ge­he­le cast van Despe­ra­te Hou­se­wi­ves schreef hij in 2006 te­vens een Screen Ac­tors Guild Award op zijn naam. Hij maak­te in 1997 zijn film- en ac­teer­de­buut door zijn zang­stem te le­nen aan de jon­ge Her­cu­les in Dis­neys Her­cu­les. Bart is va­der van twee doch­ters, Ali Ken­dall en El­ler.

(fo­to: dead­line.com)

Ke­vin Du­rant (Washington D.C., 29 sep­tem­ber 1988) is een Ame­ri­kaan­se bas­ket­bal­ler die speelt voor de Gol­den Sta­te War­ri­ors. Hij speelt op de small-for­ward­po­si­tie. Du­rant is 2,06 me­ter groot en weegt 106 ki­lo­gram. In de NBA Draft van 2007 werd hij in de eer­ste ron­de als twee­de ge­ko­zen door de Se­att­le Su­perSo­nics, die la­ter Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der wer­den. Hij werd en­kel voor­af­ge­gaan door Greg Oden. In 2010 en 2011 werd hij top­sco­rer in de NBA. Op 4 ju­li 2016 maak­te Du­rant in een open brief be­kend dat hij voor de Gol­den Sta­te War­ri­ors gaat spe­len. (fo­to: nj.com)

Ro­ger Bart

Ke­vin Du­rant

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.