Man steelt koe

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een man heeft gis­ter­och­tend een koe ge­sto­len. De po­li­tie wist hem aan te hou­den. De krant ver­neemt dat de man heeft ver­klaard dat hij de koe er­gens in de om­ge­ving aan de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat heeft weg­ge­no­men. Toen hij de po­li­tie op­merk­te, liet hij het beest ach­ter en koos het ha­zen­pad maar hij kon toch wor­den aan­ge­hou­den. De po­li­tie is nog be­zig met het on­der­zoek. Een be­wo­ner ver­telt aan de krant dat hij gis­ter­och­tend rond twee uur sliep toen hij plot­se­ling de hon­den hoor­de blaf­fen. Hij nam een kijk­je en merk­te op dat ie­mand aan de Com­mis­sa­ris Wey­thing­weg met een koe liep. Hij vond dit vreemd ge­let op het la­te uur. Hij riep nog naar de man, maar die deed ver­moe­de­lijk als­of hij de be­wo­ner noch had op­ge­merkt noch had ge­hoord. De ver­dach­te liep snel­ler ver­der. De be­wo­ner alar­meer­de toen met­een de po­li­tie, om­dat hij ver­moed­de dat het om een dief­stal ging. Hij hoopt dat de ei­ge­naar van de koe wordt ach­ter­haald. Hij kent de ver­dach­te niet van de buurt. Het is eer­der niet voor­ge­ko­men dat men­sen in de buurt rond twee uur in de och­tend koei­en za­gen gra­zen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.