Au­to ver­moe­de­lijk in brand ge­sto­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een au­to is woens­dag­mid­dag rond half vijf op De Goe­de Ver­wach­ting ver­moe­de­lijk in brand ge­sto­ken. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de brand­weer na de mel­ding met­een is uit­ge­rukt. Toen zij ter plaat­se kwam, stond het voer­tuig in lich­ter­laaie. Het is niet be­kend om wat voor kleur en merk wa­gen het gaat, om­dat die com­pleet is af­ge­brand. Ook het ken­te­ken was van­we­ge de brand nauwelijks lees­baar. Pi­nas zegt dat de au­to op een erf was ge­par­keerd waar twee hui­zen zijn ge­bouwd. De ei­ge­naar van het ter­rein weet niet van wie de wa­gen was. Het is niet be­kend hoe de brand zou zijn ge­sticht, maar het ver­moe­den be­staat dat het om brand­stich­ting gaat. De po­li­tie was in­ge­scha­keld voor een on­der­zoek. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.