Joe Hart krijgt al eer­ste aan­bie­ding bij To­ri­no

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Joe Hart kreeg in de zo­mer te ma­ken met Jo­sep Gu­ar­di­o­la als zijn nieu­we trai­ner. Al vlot werd dui­de­lijk dat er voor Hart wei­nig tot geen speel­tijd weg­ge­legd zou zijn bij Man­ches­ter Ci­ty, aan­ge­zien Pep het vi­zier wil­de rich­ten op een be­te­re, mee­voet­bal­len­de doel­man. Toch duur­de het nog tot de slot­dag voor Hart die op huur­ba­sis ver­kas­te naar To­ri­no; daar valt hij nu heel goed in de smaak. Tut­to­sport weet dat To­ri­no na vier wed­strij­den al ge­noeg van Hart ge­zien heeft om voor zijn per­ma­nent ver­blijf te gaan. De twee­de club van Tu­rijn wil de En­gel­se kee­per graag een con­tract tot 2021 aan­bie­den, al moet Hart dan wel ge­noe­gen ne­men met een la­ger sa­la­ris: twee mil­joen eu­ro per sei­zoen in plaats van de vier mil­joen eu­ro die Man­ches­ter Ci­ty hem jaar­lijks be­taalt. Of Hart dat doet, is de vraag. Hij ligt nog tot me­dio 2019 vast in En­ge­land en zou dus so­wie­so twee sei­zoe­nen á twee mil­joen eu­ro per jaar mis­lo­pen als hij na dit sei­zoen voor To­ri­no kiest. De Ita­li­a­nen moe­ten er zelf ove­ri­gens ook nog uit­ko­men met Man­ches­ter Ci­ty wan­neer zij Hart zo­ver krij­gen om de per­ma­nen­te over­stap te ma­ken, maar de pers denkt dat dat niet zo’n pro­bleem is: Gu­ar­di­o­la hoeft Hart im­mers niet te­rug.

(VZ)

Joe Hart (l) komt dit sei­zoen op huur­ba­sis uit voor To­ri­no, maar de Ita­li­aan­se club wil hem een con­tract aan­bie­den tot 2021. (Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.