Wit­sel com­pleet af­ge­brand

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Axel Wit­sel leek in de zo­mer naar Ju­ven­tus te ver­hui­zen, maar van een deal kwam het niet en de in­ter­na­ti­o­nal van Bel­gië bleef bij Ze­nit SintPe­ters­burg. Daar maakt de mid­den­vel­der een slech­te in­druk op oud-spe­ler Yu­ri Ze­ludkov, oud-spe­ler van de club.

“Hij speelt met op­zet slecht om­dat Ze­nit hem niet naar Ju­ven­tus liet ver­trek­ken. Hij drukt zijn prik­klok in, stapt het veld op en telt af naar 2017, in de hoop dat hij dan kan ver­trek­ken. Kijk maar eens hoe hij op het veld staat”, te­kent Spor­za op.

“Ik weet niet waar­om coach Mir­cea Lu­ce­s­cu hem al­tijd laat spe­len, want op dit mo­ment is hij ge­woon ge­stopt met voet­bal­len. Ik denk dat Wit­sel er ook niet om geeft, want hij wordt toch mooi be­taald. Je ziet ge­woon dat hij on­ge­luk­kig is. Laat hem maar ge­woon ver­trek­ken.” Wit­sel zelf haalt hard uit naar zijn cri­ti­cus. “Ik hoor dat ie­mand heeft ge­zegd dat ik ex­pres slecht speel. Zijn er echt men­sen die zoi­ets zeg­gen?”, vraagt Wit­sel zich af in Le Cham­pi­on­nat. “Wat een on­ge­loof­lij­ke dom­heid. Er wordt in­eens veel ge­praat over mijn trans­fer naar Ju­ven­tus. Ik wil be­na­druk­ken dat ik op het veld al­leen maar denk aan Ze­nit.”

(VZ)

Axel Wit­sel speelt vol­gens oud-spe­ler Yu­ri Ze­ludkov van Ze­nit Sint-Pe­ters­burg.met op­zet slecht op het mid­den­veld. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.