Le­gia War­schau be­straft door UEFA

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Le­gia War­schau moet het eerst­vol­gen­de thuis­du­el in de Cham­pi­ons Le­a­gue zon­der pu­bliek af­wer­ken. Dat heeft de Eu­ro­pe­se voet­bal­bond (UEFA) don­der­dag be­slist. Ook Rostov vreest voor een der­ge­lij­ke straf. Aan­lei­ding voor de straf van Le­gia zijn de on­ge­re­geld­he­den die plaats­von­den in Po­len bij het thuis­du­el met Borus­sia Dort­mund (0-6). De club heeft naast de­ze straf ook een boe­te van 80.000 eu­ro op­ge­legd ge­kre­gen. Ti­tel­ver­de­di­ger Re­al Ma­drid is op 2 no­vem­ber de te­gen­stan­der, als de wed­strijd in een leeg sta­di­on wordt ge­speeld. In Rostov wordt ge­vreesd voor een soort­ge­lij­ke straf. Te­gen PSV bleef een deel van het sta­di­on al dicht na­dat de UEFA de club had be­straft na ra­cis­tisch ge­drag van de fans in de wed­strijd te­gen Ajax. De te­le­vi­sie­ca­me­ra’s re­gi­streer­den woens­dag tij­dens het du­el met PSV dat een ba­naan op het veld werd ge­gooid. “De­ze ba­naan zal ons duur ko­men te staan”, zei een woord­voer­der van de bond don­der­dag.

“Ge­zien het re­cen­te ver­le­den is dit het erg­ste wat de club kon over­ko­men. Mis­schien wordt Rostov ge­dwon­gen een wed­strijd ach­ter ge­slo­ten deu­ren te spe­len.”

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.