Aja­cie­den ge­no­mi­neerd voor Gol­den Boy Award 2016

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Twee Ne­der­lan­ders ma­ken kans om te wor­den ge­ko­zen tot Gol­den Boy, de prijs voor het groot­ste ta­lent op de Eu­ro­pe­se vel­den. De award wordt jaar­lijks uit­ge­reikt door Tut­to­sport, dat gis­ter­och­tend de kan­di­da­ten­lijst voor de Gol­den Boy Award 2016 met veer­tig na­men be­kend heeft ge­maakt. Ja­ï­ro Rie­de­wald en Rie­ched­ly Ba­zoer van Ajax staan op de lijst. De twin­tig­ja­ri­ge Rie­de­wald en de ne­gen­tien­ja­ri­ge Ba­zoer bra­ken vo­rig sei­zoen de­fi­ni­tief door bij Ajax, al zijn zij hun ba­sis­plaats nu even kwijt­ge­raakt. De in­ter­na­ti­o­nals wor­den des­on­danks ge­re­kend tot de veer­tig groot­ste ta­len­ten van dit mo­ment en ma­ken dus kans op de Gol­den Boy Award. Naast de Aja­cie­den is er nog één spe­ler uit de Ere­di­vi­sie ge­no­mi­neerd: de Bra­zi­li­aan Nathan, die door Vi­tes­se wordt ge­huurd van Chel­sea, maakt ook kans op de prijs.

De Gol­den Boy Award werd een keer door een Ne­der­lan­der ge­won­nen: Ra­fael van der Vaart won de prijs in 2003, toen de Gol­den Boy Award voor het eerst werd uit­ge­reikt. Vo­rig jaar ging de tro­fee naar Antho­ny Mar­ti­al van Man­ches­ter Uni­ted. Voor dit jaar lij­ken Re­na­to San­ches (Bay­ern Mün­chen), Le­roy Sa­né (Man­ches­ter Ci­ty), Mar­co Asen­sio (Re­al Ma­drid), Del­le Al­li (Tot­ten­ham Hot­spur) en Mar­cus Rash­ford (Man­ches­ter Uni­ted) de be­lang­rijk­ste kan­di­da­ten te zijn.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.