In­ter lijdt pijn­lij­ke ne­der­laag bij Spar­ta Praag

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Trai­ner Frank de Boer heeft gis­te­ren met In­ter­na­zi­o­na­le op­nieuw een pijn­lij­ke ne­der­laag ge­le­den in de Eu­ro­pa Le­a­gue. In Ts­je­chië gin­gen de Ita­li­a­nen met 3-1 on­der­uit te­gen Spar­ta Praag.

De Boer zag zijn ploeg voor­al in de ach­ter­hoe­de blun­de­ren. Eerst ging mid­den­vel­der Fe­li­pe Me­lo in de fout. Zijn sli­ding op Va­clav Kad­lec mis­luk­te vol­le­dig, waar­door de Ts­je­chi­sche spits al na ze­ven mi­nu­ten kon sco­ren. Niet veel la­ter stond de vol­le­di­ge defensie van de Ita­li­aan­se top­club te sla­pen bij een vrije trap, die snel werd ge­no­men door mid­den­vel­der Mar­tin Fry­dek. Met zijn steek­pass zet­te hij Kad­lec al­leen voor doel­man Sa­mir Han­da­no­vic, die voor de twee­de keer werd ge­klopt. Aan­voer­der Ro­dri­go Pala­cio bracht In­ter na rust op 2-1, maar be­wees het team van De Boer daar­na een slech­te dienst met een har­de over­tre­ding, die hem zijn twee­de ge­le kaart op­le­ver­de. De aan­val­ler ver­trok naar de kleed­ka­mer en uit de vrije trap die volg­de, scoor­de Ma­rio Ho­lek de 3-1. Daar­door heeft In­ter na twee du­els nog geen pun­ten, want eer­der was Hapoel Beer She­va in Mil­aan met 0-2 te sterk.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.