Cel­ta de Vi­go pas laat langs Pa­na­thi­nai­kos

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cel­ta de Vi­go is na twee speel­ron­den de num­mer twee in Groep G van de Eu­ro­pa Le­a­gue. De Ga­li­ci­ërs wa­ren don­der­dag­avond met 2-0 te sterk voor Pa­na­thi­nai­kos en heb­ben nu vier pun­ten uit twee du­els. Jo­hn Gui­det­ti en Da­niel Wass ver­zorg­den in de laat­ste zes mi­nu­ten de doel­pun­ten. Cel­ta kwam in het sei­zoen 2006/07 in de UEFA Cup voor het laatst uit in Eu­ro­pees ver­band en leed toen maar één ne­der­laag in Ba­laí­dos. Het team van trai­ner Edu­ar­do Be­riz­zo bleef ook dit keer te­gen Pa­na­thi­nai­kos over­eind, maar de be­zoe­kers kre­gen wel de­ge­lijk kan­sen. Doel­man Ser­gio Ál­va­rez ver­richt­te voor rust een dub­be­le red­ding en hield zo on­der an­de­ren Vic­tor Ibar­bo van sco­ren af. Er werd ook nog een Grieks doel­punt af­ge­keurd. Aan de an­de­re kant pro­beer­de Gui­det­ti er wat van te ma­ken, maar echt ge­vaar­lijk werd de Zweed niet. In de twee­de helft ge­beur­de er op­nieuw niet veel. Gui­det­ti schreeuw­de na een uur te­ver­geefs om een straf­schop en aan de an­de­re kant werd Mar­cus Berg een klein kwar­tier la­ter ge­vaar­lijk. Het du­el leek ver­vol­gens af te ste­ve­nen op een doel­punt­lo­ze eind­stand, maar in de laat­ste zes mi­nu­ten werd er nog twee keer ge­scoord. Gui­det­ti tik­te bin­nen na een voor­zet van Wass en die­zelf­de Wass maak­te er la­ter 2-0 van. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.