Fey­en­oord ver­liest

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Er is don­der­dag een ein­de ge­ko­men aan de ze­ge­reeks van Fey­en­oord. De Rot­ter­dam­mers ver­lo­ren in Tur­kije met 1-0 van het Ne­der­lands ge­tin­te Fe­ner­bah­çe. Dirk Kuyt ging pijn­lijk in de fout bij de eni­ge tref­fer. Je­remain Lens snoep­te Kuyt de bal af en Eme­ni­ke kon als laat­ste sta­ti­on van de aan­val de bal bin­nen­tik­ken. De Rot­ter­dam­mers ke­ken hier­door na ze­ven­tien mi­nu­ten te­gen een on­no­di­ge ach­ter­stand aan. Bei­de ploe­gen wa­ren ta­me­lijk af­tas­tend aan het du­el be­gon­nen en op gro­te kan­sen was het pu­bliek nog niet ge­trak­teerd. In de eer­ste helft kon Fey­en­oord geen mo­ment be­ko­ren. De kop­lo­per uit de ere­di­vi­sie liet he­le­maal niets zien. Ster­ker nog: de Rot­ter­dam­mers scho­ten niet een keer op het vij­an­di­ge doel. Kuyt had zijn fout een paar mi­nu­ten na rust kun­nen her­stel­len. De aan­val­ler re­a­geer­de at­tent op een on­han­di­ge te­rug­speel­bal. De aan­voer­der van Fey­en­oord had al­leen de pech dat doel­man Vol­kan De­mi­rel net op de juis­te plek lag.

De Rot­ter­dam­mers wa­ren ook na rust ze­ker niet de bo­ven­lig­gen­de par­tij en be­leef­den en­ke­le ha­che­lij­ke si­tu­a­ties voor het doel van Brad Jo­nes. Dick Ad­vo­caat moest van­af de zij­lijn lijd­zaam toe­zien dat zijn spe­lers de trek­ker maar niet over­haal­den. Om­dat de Tur­ken het kar­wei maar niet af­maak­ten, bleef Fey­en­oord in de wed­strijd. Twin­tig mi­nu­ten voor tijd had Ni­co­lai Jør­gen­sen dé kans op 1-1. Hij le­pel­de de bal over De­mi­rel, maar zag dat zijn in­zet net voor de doel­lijn werd weg­ge­werkt. Fey­en­oord kwam niet meer tot een slot­of­fen­sief, waar­door de ne­der­laag niet meer kon wor­den af­ge­wend.

Man­ches­ter Uni­ted-Zo­rya: 1-0, Ast­a­na-Young Boys: 0-0, Olym­pia­cos-Apoel Ni­co­sia: 0-1, Qa­bala-Mainz 05: 2-3, Saint-Eti­en­ne-An­der­lecht: 1-1, Dun­dalk-Mac­ca­bi Tel Aviv: 1-0 en Ze­nit St. Pe­ters­burg-AZ: 5-0.

(De Te­le­graaf)

Gregory van der Wiel van Fe­ner­bah­çe (l) en Te­ren­ce Kon­go­lo van Fey­en­oord strij­den om de bal. (Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.