Su­ri­na­me heeft po­si­tief re­cord te­gen Ja­mai­ca en Gu­y­a­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De na­ti­o­na­le se­lec­tie van Su­ri­na­me komt woens­dag in ac­tie te­gen Ja­mai­ca op Ja­mai­ca in ver­band met de der­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen in pou­le 1. Vol­gen­de week za­ter­dag krijgt Na­tio be­zoek van Gu­y­a­na in het An­dré Kamp­er­veen­sta­di­on. Su­ri­na­me speel­de tus­sen 1961 en 2011 zes keer te­gen Ja­mai­ca en tus­sen 2000 en 2016 is het land twaalf keer in ac­tie ge­ko­men te­gen Gu­y­a­na. Su­ri­na­me heeft te­gen bei­de lan­den een po­si­tief re­cord.

Van de zes wed­strij­den te­gen Ja­mai­ca won Su­ri­na­me drie keer. De eer­ste drie wed­strij­den wer­den ge­won­nen met 5-0, 5-3 en 3-1. Hier­na won­nen de Ja­mai­ca­nen twee keer met een sco­re van 1-0 en de laat­ste wed­strijd ein­dig­de 2-2 ge­lijk. Ja­mai­ca staat mo­men­teel op de 80ste plaats op de we­reld­rang­lijst, ter­wijl Su­ri­na­me de 175ste plaats be­zet. Te­gen Gu­y­a­na wist Su­ri­na­me van de twaalf wed­strij­den sinds 2000 zes keer te win­nen. De Gu­y­a­ne­zen won­nen vijf keer en een keer werd ge­lijk­ge­speeld. De groot­ste over­win­ning voor Su­ri­na­me was 5-1 op 3 maart 2009. De Gu­y­a­ne­zen wis­ten op 6 sep­tem­ber 2006 met 5-0 te win­nen van Su­ri­na­me. Gu­y­a­na staat op de we­reld­rang­lijst (118de plaats) ook ho­ger dan Su­ri­na­me.

De­ze ron­de kent vier pou­les en al­leen de win­naars van el­ke pou­le zul­len zich plaat­sen voor de vol­gen­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen. De­ze vier zul­len ook ze­ker zijn van een plaats in de Gold Cup. De drie bes­te num­mers twee spe­len te­gen el­kaar in de play-offs voor een plaats in de Gold Cup. De win­naar van de­ze play-off zal twee wed­strij­den, op uit en thuis­ba­sis, spe­len te­gen een land in Mid­den-Ame­ri­ka. De win­naar uit dit twee­luik zal ook naar het Gold Cup­toer­nooi gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.