Scher­zin­ger ont­kent af­fai­re met Har­ris

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ni­co­le Scher­zin­ger ont­kent stel­lig dat ze een ro­man­ce heeft ge­had met Cal­vin Har­ris. “Het is echt be­la­che­lijk.” Ni­co­le werd in ju­li op de kiek ge­zet, ter­wijl ze zich vast­hield aan de arm van Cal­vin. “In­eens was ik ‘die gro­te vreemd­gan­ger”. Ik had zoi­ets van: “Wat?!” Ik liep over kas­sei­en, ver­loor mijn even­wicht, pak­te hem vast voor twee se­con­den en dat was het. Echt be­la­che­lijk, ver­telt ze aan Ma­ga­zi­ne. Bo­ven­dien is ze erg ge­luk­kig met ten­nis­ser Gri­gor Di­mi­trov. “Ik zit nu op een goed punt in mijn le­ven. Ge­ba­lan­ceerd en so­li­de. Ik ben ge­groeid als per­soon en als vrouw.” (De Te­le­graaf/foto: thes­un. co.uk en fo­to2: hdwall­pa­pers.in en fo­to3: to­mand­lo­ren­zo.com)

Gla­mour

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.