Do­de en tien­tal­len ge­won­den bij trein­on­ge­luk sta­ti­on New Jer­sey

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NEW JER­SEY - Een pas­sa­giers­trein is gis­te­ren ont­spoord bij aan­komst op het sta­ti­on van Ho­boken in de Ame­ri­kaan­se staat New Jer­sey. Daar­bij zou­den meer dan hon­derd men­sen ge­wond zijn ge­raakt en ze­ker één per­soon is over­le­den.

Een woord­voer­der van de hulp­dien­sten in New Jer­sey meldt aan ABC News dat er meer dan hon­derd men­sen ge­wond zijn ge­raakt, on­der wie ook en­ke­le zwaar­ge­won­den. Ze­ker een per­soon is om het le­ven ge­ko­men, maar en­ke­le me­dia, zo­als NBC mel­den nog twee do­den. Er zit­ten mo­ge­lijk ook nog pas­sa­giers klem in de trein.

Op foto’s op het in­ter­net is te zien dat de trein veel scha­de heeft aan­ge­richt aan het sta­ti­on. Een deel van het dak is in­ge­stort na­dat een deel van de trein door de klap op het per­ron schoot. De voor­ste wa­gon raak­te een muur en reed het sta­ti­on bin­nen. Het is nog niet dui­de­lijk wat de oor­zaak van het on­ge­val is, maar meer­de­re rei­zi­gers mel­den dat de trein bij aan­komst op het sta­ti­on wei­nig vaart min­der­de en door­schoot.

Bij het sta­ti­on wa­ren naast am­bu­lan­ce­me­de­wer­kers en brand­weer­lie­den ook red­dings­wer­kers aan­we­zig om te zoe­ken naar slacht­of­fers die zich mo­ge­lijk on­der het puin be­vin­den. Het trein­ver­keer van en naar Ho­boken is stil­ge­legd. Ho­boken is een stad waar veel men­sen wo­nen die naar New York rei­zen voor hun werk. De stad kijkt uit op New York. On­ge­veer 50.000 men­sen ma­ken per dag ge­bruik van het sta­ti­on in Ho­boken. (Nu.nl)

Er wordt hulp ver­leend op de plek van het on­ge­luk. Op de­ze plek ont­spoor­de gis­te­ren een pas­sa­giers­trein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.