Bay­ern laat thuis pun­ten lig­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­ern Mün­chen heeft in de thuis­wed­strijd te­gen 1. FC Kö­ln het eer­ste pun­ten­ver­lies van dit Bun­de­s­li­ga-sei­zoen ge­le­den. Met de in de ba­sis be­gon­nen Ar­jen Rob­ben kwam de kam­pi­oen van Duits­land nog op voor­sprong, maar gaf die weg na­dat de Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal was ge­wis­seld: 1-1.

Trai­ner Car­lo An­cel­ot­ti wij­zig­de zijn ba­sis­elf­tal ten op­zich­te van het Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el met At­lé­ti­co Ma­drid op ze­ven plaat­sen. Een van die nieu­we­lin­gen was Rob­ben. De 32-ja­ri­ge vleu­gel­spits stond voor het eerst in 208 da­gen weer aan de af­trap bij een wed­strijd van Bay­ern, na­dat hij al was in­ge­val­len te­gen Hertha BSC en At­lé­ti­co. Rob­ben be­wees te­gen Kö­ln nog al­tijd de spe­ler te zijn die mak­ke­lijk te­gen­stan­ders pas­seert en stond met zijn ac­ties aan de ba­sis van en­ke­le ge­vaar­lij­ke aan­val­len. Zelf schoot de aan­voer­der van het Ne­der­land­se elf­tal net naast, Ra­fin­ha mik­te de bal over de krui­sing na te­rug­leg­gen van Rob­ben. Na goed door­zet­ten van de link­s­poot ver­dien­de Jos­hua Kim­mich een vrije trap. Rob­ben ging zelf ach­ter de bal staan, maar liet de klus toch aan Ro­bert Le­wan­dow­ski. Die schoot in de muur.

Toch haal­de het nog on­ge­sla­gen Kö­ln het rust­sig­naal niet zon­der te­gen­goal. In de veer­tig­ste mi­nuut kop­te Jos­hua Kim­mich uit een voor­zet van Ju­an Ber­nat de bal knap te­gen de tou­wen. Na het vijf­de doel­punt in de laat­ste ze­ven du­els van de 21-ja­ri­ge mid­den­vel­der ver­gat Bay­ern ech­ter de voor­sprong uit te bou­wen. Ja­vi Martí­nez kop­te uit een cor­ner te­gen de paal. Nog geen tien mi­nu­ten la­ter had Antho­ny Mo­deste op acro­ba­ti­sche wij­ze voor 1-1 ge­zorgd uit een voor­zet van Mar­cel Ris­se.

Der Re­kord­meis­ter trok het uit­du­el met Ham­bur­ger SV (01) vo­ri­ge week in de slot­fa­se nog naar zich toe, nu luk­te dat niet. Ti­mo Horn voor­kwam een tref­fer door een schot van Tho­mas Mül­ler, in het veld ge­ko­men voor Rob­ben, met een re­flex te­gen de lat te tik­ken. Ber­nat schoot nog te­gen de paal. In de ex­tra tijd had Si­mon Zol­ler uit een coun­ter Kö­ln zelfs nog bij­na de ze­ge be­zorgd, maar de spits schoot net naast. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.