Ga­la­ta­sa­ray komt met de schrik vrij

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hek­ken­slui­ter An­ta­ly­as­por lijkt nor­maal ge­spro­ken ge­sne­den koek voor Ga­la­ta­sa­ray, maar de ploeg van coach Jan Ol­de Rie­ke­rink had zon­dag de groot­ste moei­te met de be­zoe­kers. De Turk­se groot­macht kwam na rust met de schrik vrij, ze­ge­vier­de met 3-1 en komt weer op ge­lij­ke hoog­te met Be­sik­tas aan kop van de Süper Lig.

Na een kwar­tier open­de De­niz Ka­dah de sco­re voor de be­zoe­kers. De der­tig­ja­ri­ge cen­trum­spits van An­ta­ly­as­por stond rand­je bui­ten­spel, maar kreeg het voor­deel van de twij­fel en kop­te de bal te­gen­draads in. Ga­la­ta­sa­ray moest ach­ter­vol­gen, maar te veel spe­lers voet­bal­den on­der de maat. De meest op­val­len­de ac­tie was nog een pas­seer­be­we­ging van kee­per Fer­nan­do Mus­le­ra, die op de mid­den­lijn een te­gen­stan­der voor­bij­ging. Ol­de Rie­ke­rink greep tij­dens de rust in: We­sley Sn­eij­der en Sa­bri Sa­ri­o­glu gin­gen naar de kant. Voor clu­bicoon Sa­bri was dat ex­tra zuur, om­dat hij zijn 450ste of­fi­ci­ë­le wed­strijd voor Cim Bom speel­de. Na rust ging Ga­la­ta­sa­ray steeds na­druk­ke­lij­ker op zoek naar de ge­lijk­ma­ker en die zou na iets meer dan een uur spe­len val­len, toen Sel­çuk Inan de bal uit een vrije trap te­gen de tou­wen schoot.

Op aan­ge­ven van de bij vla­gen on­grijp­ba­re Bru­ma te­ken­de in­val­ler Lu­k­as Po­dol­ski niet veel la­ter voor de 2-1. Als de Duit­ser mag spe­len blijkt hij zeer be­lang­rijk voor de club: in zijn laat­ste vier thuis­wed­strij­den in de Süper Lig was hij be­trok­ken bij ne­gen doel­pun­ten (zes goals, drie as­sists). Die sta­tis­tie­ken zijn in­clu­sief de 3-1, die de Duit­ser vlak voor tijd ook nog zou ma­ken.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.