Ajax wint nipt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax wist zon­dag goe­de za­ken te doen te­gen FC Utrecht. Het ging moei­zaam voor de ploeg van Pe­ter Bosz, maar er werd wel ge­won­nen met 3-2. Wed­strij­den tus­sen Ajax en FC Utrecht wor­den vrij­wel al­tijd op het scherpst van de sne­de ge­speeld, maar de Dom­ste­de­lin­gen heb­ben hun draai dit sei­zoen nog niet ge­von­den. Vo­ri­ge week werd pas de eer­ste over­win­ning ge­boekt en de ploeg ging di­rect op jacht om die lijn door te trek­ken: een schot van Yas­sin Ay­oub was het eer­ste wa­pen­feit van de wed­strijd. Het bal­be­zit was ver­vol­gens voor Ajax, maar FC Utrecht stond ver­de­di­gend goed en gaf geen ruim­te weg.

Er ge­beur­de niet veel, tot de be­zoe­kers uit het niets op voor­sprong kwa­men. Ke­vin Con­boy stond vrij, klom hoog en ver­schalk­te Ajax-kee­per An­dré On­a­na met een uit­ste­ken­de kop­bal. Ajax ging di­rect in de ach­ter­vol­ging, wa­re het niet dat de groot­ste kan­sen voor de be­zoe­kers wa­ren. Tot twee­maal toe wist Ri­chai­ro Zi­vko­vic, door Ajax ver­huurd aan FC Utrecht, zijn ei­gen­lij­ke brood­heer geen pijn te doen. Aan de an­de­re kant wa­ren Amin You­nes (ac­tie en schot) en Ha­kim Ziy­ech (heer­lij­ke vrije trap) nog dicht bij een tref­fer, maar kee­per Rob­bin Rui­ter ver­richt­te uit­ste­ken­de red­din­gen. FC Utrecht haal­de zon­der scha­de de rust, maar di­rect na de pau­ze ging het he­le­maal mis. Ra­mon Leeu­win raak­te de bal he­le­maal ver­keerd bij een voor­zet van You­nes en tot zijn af­grij­zen zag Leeu­win dat hij zijn ei­gen kee­per had ge­pas­seerd: 1-1. Het ei­gen doel­punt was het sein voor Ajax om het tem­po flink op te schroe­ven: FC Utrecht kwam er niet meer uit en pro­beer­de met man en macht het punt te ver­de­di­gen.

Het team van coach Erik ten Hag hield stand en kwam, me­de door slor­dig­he­den aan Ajax-zij­de, weer te­rug in de wed­strijd. Net op het mo­ment dat FC Utrecht het punt be­gon te rui­ken du­peer­de Ri­co Strie­der met een dom­me hands­bal zijn ploeg. Bas Nij­huis wees naar de stip en Las­se Schö­ne mocht het doen: 2-1. In de slot­fa­se pro­fi­teer­de Ha­kim Ziy­ech nog van een door­schie­ten­de bal: de kers op de taart voor Ajax (3-1), waar­door het ge­speeld leek. Op­mer­ke­lijk ge­noeg kwam FC Utrecht nog te­rug (in­val­ler Mark van der Maar­el scoor­de tien tel­len na zijn in­val­beurt), maar dat was het dan ook.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.