Ar­sen­al wint nipt van pro­mo­ven­dus

Times of Suriname - - SPORT - Me­sut Ozil (l) van Ar­sen­al wordt in de ga­ten ge­hou­den door twee ver­de­di­gers.

VOET­BAL - Ar­sè­ne Wen­ger werd op 1 ok­to­ber 1996 ge­pre­sen­teerd als ma­na­ger van Ar­sen­al en hij staat al twin­tig jaar voor de groep bij the Gun­ners. Dat prach­ti­ge ju­bi­le­um heeft zijn team­gis­ter­avond ech­ter niet tot groot­se da­den ge­ïn­spi­reerd, al werd er wel ge­won­nen. Ar­sen­al leek op be­zoek bij pro­mo­ven­dus lang pun­ten te gaan ver­spe­len, maar Lau­rent Kos­ciel­ny schoot diep in bles­su­re­tijd de 0-1 te­gen de tou­wen. De Lon­de­na­ren pro­fi­te­ren zo dus op­ti­maal van het ver­lies van Man­ches­ter Ci­ty.

Ar­sen­al wist dat het door de ne­der­laag van the Ci­ti­zens eer­der op de mid­dag op twee pun­ten van de kop­lo­per zou ko­men en sticht­te met­een ge­vaar via Alexis Sán­chez. Het schot van de Chi­l­een werd ech­ter van rich­ting ver­an­derd, waar­door de bal net aan de ver­keer­de kant van de paal be­land­de. Theo Wal­cott schoot na een kwar­tier spe­len even­eens naast: hij was Ben Mee te snel af, maar het ont­brak hem net aan nauw­keu­rig­heid.

Hoe­wel Ar­sen­al de eer­ste kan­sen cre­ëer­de, liet Burn­ley zich ook niet on­be­tuigd. De bes­te mo­ge­lijk­heid van het eer­ste be­drijf kwam zelfs op naam van the Cla­rets: Sam Vo­kes mocht van een paar me­ter af­stand vrij bin­nen­kop­pen, maar zag zijn po­ging net naast vlie­gen. Sán­chez kreeg ook na de thee de eer­ste mo­ge­lijk­heid, al zag hij Tom He­a­ton ge­wel­dig red­den op zijn har­de schot. Aan de an­de­re kant liet ou­dAZ’er Jo­hann Gud­munds­son zich zien met een knap­pe kop­bal, die door Pe­tr Cech tot cor­ner werd ver­werkt.

Met nog een kwar­tier te gaan zet­te Ar­sen­al nog een keer aan en Sán­chez leek zijn ploeg toch echt een ze­ge te gaan be­zor­gen. Hoe­wel de Chi­l­een de bal voor het in­tik­ken had, mik­te hij we­der­om net naast het doel van He­a­ton. De be­zoe­kers kwa­men een mi­nuut la­ter zelfs goed weg toen Mi­chael Ke­a­ne het eind­sta­ti­on van een cor­ner was en zijn schot op de lat zag be­lan­den. Het du­el leek dus in een ge­lijk­spel te gaan ein­di­gen, maar dat was bui­ten Kos­ciel­ny ge­re­kend. De ver­de­di­ger kreeg de bal van Wal­cott en nam de win­nen­de voor zijn re­ke­ning.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.